Arktinen huippukokous Suomeen – korkean tason poliittiset kokoukset ovat keino sitouttaa valtioita ja yhteistyökumppaneita yhteisiin toimenpiteisiin

(Kolumni julkaistu Kalevassa 17.9.2021) Suomen arktinen strategia on päivitetty. Sen pohjalta kävimme keskiviikkona eduskunnassa ajankohtaiskeskustelun maamme arktisesta politiikasta ja painopisteistä. Jotta Suomi olisi arktisissa asioissa vaikuttavampi toimija EU-tasolla, kysyin pääministeri Marinilta, olisiko aika tavoitella arktista huippukokousta Suomeen. Myös monet kollegat

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare

Poliisi tar­vit­see työ­rau­han, ei sääs­tö­esi­tyk­siä

(Julkaistu Kalevassa 30.8.2021) Eduskunnassa on pitkään ollut yksimielisyys siitä, että sisäinen turvallisuus tarvitsee enemmän resursseja ja pitkäjänteisyyttä. Eduskuntapuolueet tekivät viime eduskuntavaalien alla turvallisuuslupauksen, jossa poliisien määrä nostetaan Suomessa 7 850 poliisiin. Siksi valtiovarainministeri Saarikon esittämä talousarvioesitys, jossa poliisilta puuttuu jo ensi

Sote-uudistus heikentää palveluita ja vaarantaa rahoituksen

(Julkaistu Kalevan Eduskunnasta-palstalla 26.5.2021) Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta on viety hallituspuolueiden toimesta eteenpäin lähes runnoen, koronasta huolimatta. Eduskuntakäsittelyssä olevassa esityksessä on monia valuvikoja. Hallitus ei huomioinut syksyllä laajalla lausuntokierroksella noussutta kritiikkiä. Vakava huoli on, että asiantuntijoiden parannusehdotuksia

So­te-uu­dis­tus­ta tehdään pe­las­tus­toi­men kus­tan­nuk­sel­la

(Mielipidekirjoitus julkaistu Kalevassa 28.4.2021) Marinin hallituksen luotsaaman sote-uudistuksen tavoitteet ovat kannatettavia. Ihmisten on päästävä ripeämmin lääkäriin ja hoitoon. On valitettavaa, että tavoitteet uskotellaan saavutettavan rakentamalla uusi maakuntataso eli hyvinvointialueet. Samalla leikataan raskaasti pelastuspalveluiden resursseista ja laadusta. Uudistuksen toteutus siis ontuu,