Mitä odotat uudelta vuosikymmeneltä? 

Julkaistu Kalevan Eduskunnasta -palstalla 8.1.2020 Päivän politiikan sijaan päätin tällä kertaa kirjoittaa, mitä odotan alkaneelta vuosikymmeneltä. Toivon hyvyyden ja yhteisöllisyyden vuosikymmentä. Enemmän reiluutta ja kannustavuutta, vastuullisuutta ja avoimuutta, rohkeutta uudistua. Josko Suomessa ja maailmalla kuuluu järjen ja sydämen ääni. Linjauksia

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare

Oppivel­vol­li­suusiän noston sijaan oikea-aikaista tukea nuorille

Julkaistu Rantalakeudessa 11.12. Lue verkossa: https://www.rantalakeus.fi/kolumnit/kokoomuksen-kansanedustaja-marileena-talvitie-oppivelvollisuusian-noston-sijaan-oikeaaikaista-tukea-nuorille-6.580.3730818.5c17646e66 Lap­set ja nuo­ret an­sait­se­vat tu­kea ja tur­vaa, tu­le­vai­suu­de­nus­koa ja on­nis­tu­mi­sia niin kou­lus­sa kuin ko­to­na. Hal­li­tus suun­nit­te­lee tä­hän yh­dek­si rat­kai­suk­si op­pi­vel­vol­li­suu­si­än nos­toa. Vai­kut­ta­vam­paa on koh­den­taa oi­kea-ai­kais­ta tu­kea las­ten var­hai­siin vuo­siin, per­heil­le ja heil­le, jot­ka tu­kea eni­ten

Suullinen kysymys ja ulkoministerin vastaus hallituksen toimintalinjasta al-Holin tapauksessa

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_81+2019+2.3+13+13.aspx Täysistunnon puheenvuoro 12.12.2019 Suullinen kysymys tehdyistä päätöksistä virkamiesten toiminnan ohjaamiseksi ja hallituksen toimintalinjasta al-Holin tapauksessa Arvoisa puhemies! Valtion johdolla, arvoisa hallitus, teillä on suojelupoliisien ja muiden asiantuntijoiden kautta paras tieto niin turvallisuusuhkien kuin myös yksittäisten henkilöiden osalta. Valta ja

Sinituuli: ”Katse työllisyyteen, osaamiseen ja perheisiin”

Juttu julkaistu Sinituuli-lehdessä 10.12.2019. Lue verkossa: http://kansalliskustannus.org/flowpaper/Sinituuli_42019_PRINT_optimized/ Kansanedustaja Mari-Leena Talvitie sanoo, että politiikalta odotetaan pitkäjänteisyyttä erityisesti silloin, kun muualla jäytää epävarmuus. Suomessa on laaja yhteisymmärrys siitä, että työllisyyden on tärkeä nousta pohjoismaiselle tasolle 75 prosenttiin. Vain sitä kautta pystymme kestävästi rahoittaa