Kannattaako ylioppilaskuntaan liittyä 2015?

Automaatiojäsenyys ja sen myötä ylioppilaskunta opiskelijoiden edustajana ovat itsestäänselvyys, lakisääteinen asia. Entä miten näiden laita on kymmenen vuoden päästä? Tarjoaako ylioppilaskunta sellaisia jäsenetuja ja -palveluita, että siihen kannattaa liittyä? Onko suomalaisen sivistyksen perusta – maksuton koulutus edelleen itsestäänselvyys?

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan eli OYY:n pitkän aikavälin strategia nousi keskusteluun viime vuonna. Monessa asiassa keskustelunherättäjänä kunnostautuneen edaattori Heinilän aloitteen innoittamana asia lähti etenemään. Edustajisto velvoitti hallitusta käynnistämään OYY:n pitkän aikavälin strategian laatimisen. Nimettiin strategiatyöryhmä. Oliko tämä yksi pieni sivistyneisyyden askel ylioppilaskunnassamme?

Miettiessämme työryhmässä ylioppilaskunnan arvopohjaa, nostimme luonnollisesti opiskelijalähtöisyyden yhdeksi perusarvoksi. Päätöksien ja toiminnan lähtökohtana on opiskelijan asema ja hänen hyvinvointinsa kehittäminen. Etujen puolustaminen on ehdotonta mutta palveluiden tarjoaminen yhtä tärkeää. Laadukasta ja edullista asumista, ruokaa ja terveydenhoitoa – onko opiskelija tyytyväinen näihin etuihin? Saavutettujen etujen arvostus alenee usein liian nopeasti. 1960-luvun alussa ylioppilaskunnassa toimi opintolainarahasto, joka oli valtion opintotukijärjestelmän edeltäjämuoto. Sen hetkistä jäsenpalvelua parhaimmillaan?

Vaikka ylioppilaskunnan toimintaa leimaa toimijoiden vaihtuminen ja uusiutuminen, meillä on lupa vaatia edustajiltamme tutustumista etukäteen päätöksien taustoihin, syihin ja seurauksiin. Harvan asia vaikuttaa ”vain nyt”. Meistä ja varsinkin tekemistämme päätöksistä on löydyttävä vastuullisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Myönnettäköön, että nämä sopii arvoiksi mille tahansa yhteisölle. Miksei siis etenkin ylioppilaskunnalle?

Avoimuus. Löydätkö tästä työryhmän valitsemat arvot ylioppilaskunnallemme. Jaatko arvovalintamme?

Toivottavasti meistä nykyisistä ylioppilaskunnan jäsenistä vain harva pohtii omaa jäsenyyttään syksyllä 2015. Työryhmä pitää tärkeänä, että ylioppilaskunnan tarjoamat palvelut ja edut, mitä ne ovatkaan, arvotetaan silloin niin korkealle, että jäseneksi liitytään automaattisesti – vaikka sitten vapaaehtoisesti.

Oulun Ylioppilaslehti 10/2004

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare