Kokoomuksen Talvitie: Energia-avustusten hakuprosessit eivät toimi

Tiedote 21.10.2020
Julkaisuvapaa heti

Kansanedustaja, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie on jättänyt ympäristöministerille syyskuun lopussa kirjallisen kysymyksen asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen energia-avustuksista ja niiden hakuprosessin toimimattomuudesta.

Marinin hallitus päätti viime vuonna, että energiatehokkuutta parantavat korjaushankkeet toteutetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n energia-avustusten kautta. Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat henkilöt, taloyhtiöt ja ARA-yhteisöt. Avustuksen määrä yhteensä kolmelle vuodelle 2020-2022 on 120 miljoonaa euroa ja enimmäismäärä on enintään 4 000 euroa tai 6 000 euroa per huoneisto. Avustusten hakemisessa on kuitenkin ilmennyt merkittäviä ongelmia.

”Jo viime vuoden puolella hallituksen kaavailemat energia-avustukset aiheuttivat toimivalle markkinalle hiljentymistä, lähes pysähtymistä. Ihmiset, niin yrityksissä kuin taloyhtiöissä jäivät odottamaan ohjeistusta. Hakujärjestelmät aukesivat alkuvuoden sijaan vasta kesäkuussa 2020”, Talvitie summaa hakuprosessin toimimattomuutta.

Syyskuun 2020 puolessa välissä tilanne oli se, että hakemuksia oli tullut noin 1 400 kappaletta. ARA:ssa oli hakemuksia noin 30 miljoonan euron edestä ja niitä oli myönnetty vasta yli 3 miljoonaa euroa. Päätöksiä on tehty lähinnä koskien pien- ja paritaloja. Pääosa taloyhtiöistä kuten myös yrittäjät ja asiakkaat odottavat edelleen ARA:n päätöksiä, vaikka ovat jättäneet hakemukset heti lain voimaan tullessa eli alkuvuodesta.

Talvitien mukaan on tärkeää, että kun poliittisia linjauksia tehdään niihin liittyvät mahdolliset uudet järjestelmät ovat toteutettavissa. Ihmiset eivätkä toimivat markkinat kaipaa yhtään turhaa työtä tai raskasta lisäbyrokratiaa. Lisätukien sijaan hallituksen olisi selvitettävä muita keinoja edistää energiatehokasta rakentamista.

”Olemme ehdottaneet, että byrokraattisen haun sijaan ihmiset voisivat saada pientalojen ja paritalojen energiaremontteihin kannustimia ja tukea kotitalousvähennyksen laajentamisen ja korotuksen kautta. Se olisi nopea ja toimiva väylä. Laajemman kotitalousvähennyksen kautta toteutettu tuki olisi yksinkertainen ja nopeasti käyttöönotettavissa sekä estäisi samalla myös harmaata taloutta”, Talvitie esittää.

Kirjallinen kysymys on luettavissa täällä: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_711+2020.aspx 

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare

Laajennetaan ja nostetaan kotitalousvähennystä

(Julkaistu Kaleva Median paikallislehdissä 10/2020)

 

Poikkeuksellinen korona-aika on muuttanut kotona elettyä arkea, niin töiden kuin muiden tarpeiden ja toimintatapojen osalta. Keväällä monessa perheessä tasapainoiltiin etätöiden ja koululaisten etäkoulun ja lastenhoidon kanssa. Toivotaan, ettei siihen tarvitse enää palata. Erityisesti iäkkäämmät ihmiset ovat tarvinneet apua niin hoivaan, siivoukseen kuin ruokatoimituksiin. Monissa kodeissa on teetetty pieniä remontteja.

 

Tässä ajassa on siis monta hyvää syytä tarttua kokoomuksen ehdotukseen siitä, että laajennetaan ja nostetaan kotitalousvähennystä sekä luodaan yli 75-vuotiaille oma ”superkotitalousvähennys”. 

 

Laajennettu kotitalousvähennys on hyvä tapa edistää kotona tehtävän työn teettämistä ja pyörittää talouden rattaita. Tämä loisi asiantuntijoiden mukaan jopa tuhansia uusia työpaikkoja. Samalla se on tehokas keino ehkäistä ja vähentää harmaata taloutta.

 

Kuitenkin vihervasemmisto-hallitus keskustan tukemana on toiminut päinvastoin. Se kavensi ja alensi kotitalousvähennystä, 150 eurolla sekä laskemalla vähennysprosentteja 5-10. Miksi juuri nyt, kun pitäisi tavoitella työllisyyden nousua ja harmaan talouden torjuntaa. Hallituksen teot eivät täsmää tavoitteiden kanssa.

 

Kotitalousvähennyksen on tarkoitus mahdollistaa arkea helpottavien palveluiden hankkimista, erityisesti lapsiperheille ja ikääntyneille. Sen laajentaminen on tärkeää, sillä korona uhkaa palvelualojen työpaikkoja. Kokoomus on ehdottanut, että vähennystä laajennettaisiin eri energiaremontteihin, toisen puolesta kaupassa ja apteekissa asiointiin ja ruokapalveluihin sekä luotaisiin yli 75-vuotiaille oma ”superkotitalousvähennys”. 

 

Ikäihmisten osuus väestöstämme nousee. On tärkeää tehdä parannuksia ja helpotuksia heidän toimeentuloon ja palveluihin sekä tukea kotona-asumista. Tähän yksi merkittävä kohennus olisi ns.superkotitalousvähennys yli 75-vuotiaille. Siinä verovähennysoikeus nostettaisiin 70 prosenttiin ja 100 euron omavastuu poistettaisiin. Lisäksi palvelujen ostoon annettaisiin enintään 1 200 euroa vuodessa tukea heille, joiden verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen. 

 

Kokoomuksen superkotitalousvähennys pohjaa Sitran eli Suomen itsenäisyyden rahaston laskelmiin. Siitä hyötyisivät ikäihmisten lisäksi myös omaiset ja muu lähipiiri. Pitkällä aikavälillä se vähentäisi kuntien vanhuspalvelujen kysynnän kasvua. Mallista hyötyisivät myös hoiva-, hoito- ja siivouspalveluja tekevät paikalliset pienyritykset, jotka voisivat kysynnän kasvaessa palkata lisää työntekijöitä.

 

Kotitalousvähennyksen laajentamisen olisi yksinkertainen ja ripeä keino edistää ja vauhdittaa kotitalouksien järkivihreitä energiaremontteja. Perheiden rahapussit ja ilmasto kiittäisivät, kun sekä lämmitykseen kuluva euromäärä että päästöt pienenisivät.

Ympäristöministeri haluaa kuitenkin edetä hitaiden ja byrokraattisten energia-avustushakemusten keinoin, joista suurin osa on edelleen hakemusjonossa. 

 

Ajattelen, että kaikki kodeissa tehtävä työ on arvokasta. Olkoon se hoivaa, siivousta, turvaa tai remontteja, vaikkapa lämmitystapaan. Olemme nostaneet kotitalousvähennyksen laajentamisen esiin eduskunnassa, viimeksi lokakuussa kyselytunnilla. Selvitys asiasta on käynnistetty ministeri Vanhasen toimesta. Toivottavasti toimet johtavat siihen, että voimme laajentaa ja nostaa kotitalousvähennystä ensi vuodelle.