Kokoomuksen Talvitie: Yksityisten koulujen jatko turvataan ammatillisen koulutuksen reformissa

Tiedote 26.4.

Hallitus antoi maanantaina 24.4. esityksen ja eduskunta kävi lähetekeskustelun uudesta ammatillisen koulutuksen laista.

Reformin tavoitteena on parantaa työelämäyhteyksiä, lisätä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja ottaa käyttöön uusi koulutussopimusmalli.

Oululaisen kansanedustajan Mari-Leena Talvitien mukaan esitys vastaa hyvin tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja työelämän muutoksiin. Tutkintojen määrä vähenee nykyisestä noin 360 tutkinnosta 150 tutkintoon ja tutkintojen sisään tulee valinnaisuutta. Näiden kautta voidaan vähentää nuorten syrjäytymistä ja koulutuksen keskeyttämistä. Erityisesti koulutussopimusmalli on tervetullut uudistus ammatilliseen koulutukseen.

”Erityisesti koulutussopimus on tervetullut uudistus ammatilliseen koulutukseen. Se korvaisi nykyisen työssäoppimisen ja koulutus työpaikalla toteutettaisiin siinä ilman työsopimussuhdetta. On myös hyvä, että koulutussopimusta ja oppisopimusta olisi mahdollista yhdistellä joustavasti”, kertoo Talvitie.

Alun perin kahden lain yhdistäminen uudeksi laiksi ammatillisen koulutukseen sisälsi uhan, joka olisi lopettanut monen ammatillisen yksityisen oppilaitoksen toiminnan. Talvitie oli mukana vaikuttamassa, että esitykseen saatiin kirjaus, joka pelastaa yli 30 uhan alla ollutta yksityistä oppilaitosta ja yksi tällaisista on perinteikäs Oulun kosmetologikoulu. Esityksessä yksityiset ovat nyt lähestulkoon samalla viivalla julkisen puolen järjestäjien kanssa.

”Onneksi tähän löydettiin järkevä ratkaisu, jolla yksityiset oppilaitokset voivat jatkaa ja kehittää toimintaansa”, Talvitie kertoo.

Hallituksen esitys on valmisteltu uudella tavalla, tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Talvitie on ensimmäisen kauden kansanedustaja ja kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja.

Lisätietoja:

Mari-Leena Talvitie

puh. 0445273282

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare

Kansanedustajat Talvitie, Vähämäki ja Keränen: Pohjois-Pohjanmaa pilottimaakunnaksi valinnanvapauteen

Tiedote 5.4.2017
Hallitus on linjannut valinnanvapauslain valmistelun yhteydessä, että kunnat yhdessä maakunnan kanssa voivat lähteä pilotoimaan valinnanvapautta jo vuonna 2018, eli ensi vuonna. Maakunnat voivat aloittaa pilotointia siten, että sote-keskukset aloittavat jo 1.1.2018 tai viimeistään 1.7.2018.
– Pohjois-Pohjanmaalla valmistelu on hyvässä vaiheessa. Se antaa mahdollisuuden toimia edelläkävijänä ja luoda toimivaa valinnanvapausmallia pilotoinnin kautta. On tärkeää, että maakunnat pystyvät ottamaan kuntien hyviä käytänteitä, toteaa Mari-Leena Talvitie.
– Maakunta on sopivan kokoinen ja väestö- ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen. Alueen palvelurakenteessa on huomioitava pitkät etäisyydet, nostaa Niilo Keränen.

– Eduskunnan välikysymyskeskustelun yhteydessä hallitus totesi, että pilottimaakunnille on luvassa myös taloudellisia kannusteita ja joustavuutta aikatauluissa. Tällaisten kannustimien pitäisi kiinnostaa myös Pohjois-Pohjanmaata, toteaa Ville Vähämäki.
Talvitien mukaan Pohjois-Pohjanmaan on tartuttava tähän mahdollisuuteen. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on vertailuissa maan alhaisimmat kustannukset asukasta kohden ja kantaa OYS:n kautta yli puolen Suomen vastuun. Pohjois-Pohjanmaa on maakuntana väestöpohjaltaan pienien eli Lapin, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan keskellä. Nämä ovat tehneet valmisteluissa vahvaa yhteistyötä.
Valinnanvapauslainsäädäntö astuu voimaan 1.1.2019 kaikissa maakunnissa. Asiakasseteli, suun terveydenhuolto ja henkilökohtainen budjetti tulevat voimaan vuoden alusta.
Hallitus aikaistaa toimeenpanoa ja antaa maakunnille ja kunnille mahdollisuuden pilotteina kokeilla valinnanvapautta jo vuonna 2018. Toisaalta niille maakunnille, joilla esimerkiksi tietojärjestelmät tuottava haasteita, annetaan mahdollisuus, että yksi valinnanvapauden työkalu eli sote-keskus tulee voimaan viimeistään 1.7.2019.
Mari-Leena Talvitie on kokoomuksen kansanedustaja ja puoluevaltuuston puheenjohtaja Oulusta.
Ville Vähämäki on perussuomalaisten toisen kauden kansanedustaja Oulusta.
Niilo Keränen on keskustan kansanedustaja Taivalkoskelta.

Lisätietoja:
Mari-Leena Talvitie 044 527 3288

Ville Vähämäki 050 512 0196

Niilo Keränen 044 989 2135

Kokoomuksen Talvitie: Päätös lisätä rakennustekniikan koulutusvastuu Ouluun luo tulevaisuususkoa

Tiedote                                                                                                                                               17.1.2016

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen Talvitie: Päätös lisätä rakennustekniikan koulutusvastuu Ouluun luo tulevaisuususkoa

Opetusministeriö on keskiviikkona 17.1. opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen johdolla antanut asetuksen, jolla yliopistojen koulutusvastuita muutetaan. Oululainen kansanedustaja Mari-Leena Talvitie kokee päätöksen lisätä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuu Oulun yliopistolle hyvänä ja kauaskantoisena päätöksenä. 

 ”On tärkeää, että opetusministeri päätti lisätä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuuta Oulun yliopistossa. Se osoittaa, että ministeriössä ymmärrettiin pohjoisen, ja koko Suomen, yritysten tarpeet. Tämä avaa opiskelijoille väyliä opiskella ja työllistyä sekä yrityksille uusia kasvun eväitä.  Päätös luo pohjaa sille, meillä täällä arktisissa olosuhteissa on rakentamisalan suunnittelijoita ja osaavaa työvoimaa myös tulevaisuudessa. Tämä on siemen, joka luo sellaista kasvua, minkä tuloksia näemme vuosien ja vuosikymmenten päästä,” iloitsee Talvitie.

Talvitien mukaan rakentamisen laatu on kaikkien meidän yhteinen asia. Alan osaamiselle ja tutkimukselle on laajat tarpeet niin elinkeinoelämän kuin yhteiskunnan puolelta. Alalla on ollut jatkuva pula osaajista. ”Rakentamisessa laatu perustuu osaamiseen, yhteistyöhön, ennakointiin ja hyvään suunnitteluun. Jos se ei toimi, yhteiskunta eli me kaikki maksamme siitä kalliisti. Jokainen meistä tietää liian monta surullista esimerkkiä julkisista päiväkodeista tai kouluista. Näiden korjaamiseen toimivin lääke on hyvät suunnittelijat ja osaava työnjohto ja rakentajat sekä koulutus ja alan jatkuva kehitystyö,” Talvitie jatkaa. 

Nykyään rakennustekniikan diplomi-insinöörejä koulutetaan Aalto-yliopistossa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa, mutta se ei riitä vastaamaan Oulun alueen ja Pohjois-Suomen tarpeisiin. Oulun yliopistolla on teknillisen alan laaja koulutusvastuu, jolla vastataan paitsi pohjoisen, myös laajemmin arktisen alueen osaajien kysyntään. Koulutusvastuun laajentaminen ei tule suoraan lisäämään yliopiston opetusministeriöltä saamaa rahoitusta, mutta koulutuksen ja työllisyyden noston kautta vaikutus tulee näkymään tulevaisuudessa myös yliopiston rahoituksessa.

 

Kaleva 8.8.2016: Maa­kun­ta­joh­ta­ja Harjun sijaiseksi Jussi Rämet, päätöksestä äänestettiin

Lue Kalevan sivuilta: http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/maakuntajohtaja-harjun-sijaiseksi-jussi-ramet-paatoksesta-aanestettiin/735008/

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus myönsi maanantaina virkavapauden maakuntajohtaja Pauli Harjulle. Samalla maakuntahallitus päätti esittää valtuustolle, että Harjun sijaiseksi valitaan suunnittelujohtaja Jussi Rämet.

Harjulle myönnettiin virkavapaus, koska hänet on nimetty valtiovarainministeriön määräaikaiseen muutosjohtajan virkaan. Elokuun puolessavälissä alkava tehtävä jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka.

Viransijaisuutta koskevaa päätöstä edelsi äänestys. Äänestyksen voitti puheenjohtajan esitys, jonka mukaan Rämet on viransijaisena vuoden ajan.

Vaihtoehtoisen esityksen teki Mari-Leena Talvitie. Hän esitti kokouksessa, että Rämetin viransijaisuus olisi kestänyt vain puoli vuotta, jonka aikana maakuntahallitus valmistelisi viransijaisuuden täyttämisen siitä eteenpäin. Talvitien esitystä kannattivat Asko Männikkö ja Eero Kippola. Puheenjohtajan esitys voitti Talvitien esityksen äänin 9–3. Maakuntahallituksen puheenjohtajana toimii Samuli Pohjamo.

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen ylimääräinen kokous pidettiin maanantaina.

Verkkouutiset: Mari-Leena Talvitie aikoo viedä puoluevaltuuston maakuntiin

Lue Verkkouutisten sivuilta: http://www.verkkouutiset.fi/politiikka/vvaltuustonpj_talvitie-51669

(ILKKA AHTOKIVI 12.6.2016 klo 15:04)

Kokoomuksen puoluekokous Lappeenrannassa valitsi puoluevaltuuston puheenjohtajaksi Mari-Leena Talvitien.LKS 20160524 Kokoomuksen Mari-Leena Talvitie eduskunnan täysistunnossa Helsingissä tiistaina 24. toukokuuta 2016. Istunnossa käsitellään valtioneuvoston selontekoa sisäisestä turvallisuudesta. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Mari-Leena Talvitie.(Lehtikuva/Martti Kainulainen)

– Puoluevaltuusto on yksi tekijä, miten kokoomus näkyy eri piirien alueilla. Puheenjohtajana toivon, että pystyn tukemaan puoluevaltuutettujen näkymistä heidän piireissään, Mari-Leena Talvitie kuvasi puoluevaltuuston kehittämiseen liittyviä tavoitteitaan Verkkouutisille.

Talvitien mukaan tulevalla valtuustokaudella valtuuston tarkoitus kokoontua eri piireissä, eikä ainoastaan pääkaupunkiseudulla. Puoluevaltuusto siis jalkautuisi maakuntiin.

– Politiikka ja vaikuttaminen ovat isossa murroksessa. Kokoomuksen puoluevaltuustossakin on vielä kehitettävää, erityisesti miten kokoomuksen kenttä, paikallisyhdistysten puheenjohtajat ja piirihallitukset saavat tietoa asioista, mitä käsitellään puoluevaltuustossa.

Talvitie on toiminut kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajana nyt kaksi vuotta. Puoluevaltuusto on viime vuosina uudistunut siten, että kokouksissa on lisätty keskustelua poliittisista ja ajankohtaisista asioista. Lisäksi valtuustoon on tuotu lähetekeskustelut, ajankohtaisteemojen käsittely sekä sähköiset menetelmät.

Kokoomuksen puoluekokous valitsi sunnuntaina Talvitien jatkamaan puoluevaltuuston puheenjohtajana.

Puoluevaltuuston puheenjohtajavaltuustovaalissa annettiin 743,6 ääntä. Niistä Mari-Leena Talvitie sai 590 ja Espoolainen Kokoomuksen Talouspoliittisen Seuran puheenjohtaja Jussi Koskinen 147,6. Kuusi ääntä hylättiin.

Kansanedustaja Mari-Leena Talvitie on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän on ollut Oulun kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 2005 ja kansanedustaja vuodesta 2015.

Hän on toiminut lisäksi muun muassa Oulun kaupunginhallituksen, Oulun kaupunginvaltuuston ja Oulun seudun ympäristölautakunnan puheenjohtajana.