Kokoomuksen Talvitie: Lapset tarvitsevat tukea ja suojelua myös poikkeusoloissa

Tiedote 7.4.2020
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen Talvitie: Lapset tarvitsevat tukea ja suojelua myös poikkeusoloissa

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Mari-Leena Talvitie on jättänyt hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen koskien lastensuojelun resursseja, turvakotien toimivuutta sekä lasten ja nuorten tukemista ja suojelua poikkeusoloissa.

”Poikkeusolojen myötä lapset siirtyivät pääosin kotona tapahtuvaan etäopetukseen. Kymmenissä tuhansissa perheissä etäopetuksen ohjaamisen lisäksi mieltä painaa vahva huoli perheen taloudellisesta pärjäämisestä, lähisuhde- tai perheväkivallasta tai liiasta alkoholinkäytöstä”, sanoo Talvitie.

”Tämä tulee näkymään lähitulevaisuudessa kasvavana tarpeena erilaisissa perheiden tukitoimissa kuin myös lastensuojelun sijaishuollon ja ensi- ja turvakotien palveluissa”, lisää Talvitie.

Talvitie toivoo, että hallitus varautuu esimerkiksi lastensuojelun tarpeen kasvuun sekä ensi- ja turvakotien paikkojen riittävyyteen, sillä palveluntarve voi nousta nopeasti lähikuukausien aikana. Kansanedustaja ehdottaa, että sosiaali- ja terveysministeriö (STM) valjastaisi kunnat, lupa- ja valvontaviranomaiset sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat puhaltamaan yhteen hiileen tilanteen ratkaisemiseksi. Kansanedustajan mukaan nyt on unohdettava turhat hallintorajat ja tehtävä toimia, joilla pystytään oikea-aikaisesti auttamaan ja suojelemaan lapsia ja perheitä.

”Miten hallitus on ohjeistanut ja tukenut kuntia varautumaan poikkeusoloissa perheiden tilanteisiin? Onko hallitus edistänyt poikkeusoloissa lisäpaikkojen käyttöönottoa ja palveluiden tarjonnan nostamista niin lastensuojelun ympärivuorokautisissa palveluissa kuin ensi- ja turvakodeissa?” Talvitie kysyy kirjallisessa kysymyksessään.

Lisätiedot:

Mari-Leena Talvitie, puh. 09 432 3175

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare