Kokoomuksen Talvitie: Päätös lisätä rakennustekniikan koulutusvastuu Ouluun luo tulevaisuususkoa

Tiedote                                                                                                                                               17.1.2016

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen Talvitie: Päätös lisätä rakennustekniikan koulutusvastuu Ouluun luo tulevaisuususkoa

Opetusministeriö on keskiviikkona 17.1. opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen johdolla antanut asetuksen, jolla yliopistojen koulutusvastuita muutetaan. Oululainen kansanedustaja Mari-Leena Talvitie kokee päätöksen lisätä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuu Oulun yliopistolle hyvänä ja kauaskantoisena päätöksenä. 

 ”On tärkeää, että opetusministeri päätti lisätä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuuta Oulun yliopistossa. Se osoittaa, että ministeriössä ymmärrettiin pohjoisen, ja koko Suomen, yritysten tarpeet. Tämä avaa opiskelijoille väyliä opiskella ja työllistyä sekä yrityksille uusia kasvun eväitä.  Päätös luo pohjaa sille, meillä täällä arktisissa olosuhteissa on rakentamisalan suunnittelijoita ja osaavaa työvoimaa myös tulevaisuudessa. Tämä on siemen, joka luo sellaista kasvua, minkä tuloksia näemme vuosien ja vuosikymmenten päästä,” iloitsee Talvitie.

Talvitien mukaan rakentamisen laatu on kaikkien meidän yhteinen asia. Alan osaamiselle ja tutkimukselle on laajat tarpeet niin elinkeinoelämän kuin yhteiskunnan puolelta. Alalla on ollut jatkuva pula osaajista. ”Rakentamisessa laatu perustuu osaamiseen, yhteistyöhön, ennakointiin ja hyvään suunnitteluun. Jos se ei toimi, yhteiskunta eli me kaikki maksamme siitä kalliisti. Jokainen meistä tietää liian monta surullista esimerkkiä julkisista päiväkodeista tai kouluista. Näiden korjaamiseen toimivin lääke on hyvät suunnittelijat ja osaava työnjohto ja rakentajat sekä koulutus ja alan jatkuva kehitystyö,” Talvitie jatkaa. 

Nykyään rakennustekniikan diplomi-insinöörejä koulutetaan Aalto-yliopistossa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa, mutta se ei riitä vastaamaan Oulun alueen ja Pohjois-Suomen tarpeisiin. Oulun yliopistolla on teknillisen alan laaja koulutusvastuu, jolla vastataan paitsi pohjoisen, myös laajemmin arktisen alueen osaajien kysyntään. Koulutusvastuun laajentaminen ei tule suoraan lisäämään yliopiston opetusministeriöltä saamaa rahoitusta, mutta koulutuksen ja työllisyyden noston kautta vaikutus tulee näkymään tulevaisuudessa myös yliopiston rahoituksessa.

 

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare