Kokoomuksen Talvitie: Sähköautojen latauslaki kasaa liiallisia rasitteita asunto-osakeyhtiöille

TIEDOTE 15.4.2020
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen varapuheenjohtajan ja ympäristövaliokunnan jäsenen Mari-Leena Talvitien mukaan hallituksen esitys sähköautojen latauslaista rasittaisi liiaksi asunto-osakeyhtiöitä. Hallituksen esityksessä (HE 23/2020) ehdotetaan, että uuteen tai laajamittaisesti korjattavaan asuinrakennukseen, jossa on yli neljä pysäköintipaikkaa, tulisi asentaa latauspistevalmius. Näin myöhemmässä vaiheessa olisi mahdollista asentaa latauspiste jokaiseen pysäköintipaikkaan. Esitys on huomattavasti tiukempi kuin sen taustalla oleva direktiivi, jonka velvoitteet koskevat rakennuksia, joissa on yli kymmenen pysäköintipaikkaa.

”Monet taloyhtiöt ovat suunnitelleet tekevänsä energiatehokkuus- ja tarvittavia peruskorjaus toimenpiteitä. Taloyhtiöt eivät ole pystyneet varautumaan sähköautojen latausinfran laajentamiseen kuin korkeintaan muutamiin yksittäisiin latauspisteisiin”, Talvitie toteaa.

Talvitien mukaan esityksen vaatimus toisi velvoitteiden piiriin 30 000 pientä taloyhtiötä, joilla ei ole taloudellisia resursseja muutostyöhön. Tiukempi vaatimus toisi 75 prosentin lisäyksen taloyhtiöiden määrään, mutta ainoastaan vain 20 prosenttia lisää autopaikkoja velvoitteen piiriin.

Esitysluonnos sai murskapalautteen lausuntokierroksella. Lausunnonantajoista noin 80 prosenttia piti lausuntokierroksella ollutta versiota liian tiukkana, kun vain seitsemän prosenttia kannatti direktiivin perustasoa korkeampia tavoitteita. Talvitie kiittää, että varsinaista esitystä on kohtuullistettu yritysten osalta. Esimerkiksi mikroyrittäjät on vapautettu velvoitteiden ulkopuolelle. Tosin edelleen on epäselvää, millaisia korvauksia yritys saa latausinfran rakentamiseen.

Talvitien mukaan esityksestä on unohdettu kuitenkin kunnat ja alueelliset erityispiirteet.

”Ei voi olla niin, että taloyhtiöitä koskevat sähköautojen latausinfran suhteen samat korkeat vaateet niin Inarissa kuin Espoossa. Autopaikkavelvoitteet ovat kuntakohtaisia, niitä ei säädellä lainsäädännössä. Sähköautojen latausinfra on vastaavanlainen. Vaatimusten tason on valtakunnallisesti oltava alhaisempi. Keskuskaupungit sekä kaupunkiseudut voivat omissa velvoitteissa nostaa tarvittaessa vaatimuksia”, Talvitie toteaa.

”Onkin kysyttävä, miten hallitus aikoo kompensoida latausinfrasta tulevat kustannukset niin yrityksille kuin taloyhtiöille. Muutoksen kustannukset kasaantuvat asukkaiden maksettavaksi, ellei hallitus lisää samanaikaisesti avustuksia energiaremontteihin ja ARA:n myöntämiin avustuksiin sähköautojen latausinfran rakentamiseen. Näin kriisiaikana tarvitaan kädenojennusta muutosten tueksi”, Talvitie päättää.

Ympäristövaliokunta aloittaa hallituksen esittelyn käsittelyn torstaina 16.4.

 

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare