Osaamisella kasvua Ouluun

(Julkaistu 15.6. Forum24:ssa)
Osaaminen on kilpailuvaltti ja vetovoimatekijä, johon Oulun seudun menestys perustuu. Voimakkaasti kasvavana nuorten, opiskelijoiden ja korkeasti koulutettujen kaupunkiseutuna on syytä tehdä rohkeita sijoituksia jatkossakin. Tulevaisuuden onnistujat ja työpaikat luodaan siellä, missä osaaminen jalostetaan oikeassa ajassa monipuolisiksi palveluiksi ja korkean osaamisen tuotteiksi.

Väestön keski-ikä Oulussa on 37,9 vuotta ja korkeakouluissa opiskelevia noin 23000. Oulun seutu on Suomen ainoa kaupunkiseutu, jossa työmarkkinoille tulevia nuoria on enemmän kuin työmarkkinoilta eläköityviä. Siksi viime vuosikymmenenä valtion toimet ja laskentakaavat ovat kohdelleet meitä osin välttävästi.

Meidän on tehtävä pitkäjänteistä ja monitahoista vaikutustyötä, jotta valtakunnan linjaukset mahdollistavat alueellemme riittävät koulutuspaikat, innovaatio- ja kasvupolitiikan ja osaamisen kehittämisen. Yksi selkeä vaikuttamisen paikka on elokuussa tuleva esitys kasvupalvelulaista. Oulu ja muutama muu kaupunkiseutu tarvitsevat samankaltaisen erityisratkaisun, mitä pääkaupunkiseutu on saamassa. Se luo työkaluja vastata tulevaisuuden tarpeisiin, kuten innovaatiopolitiikkaan ja työn murrokseen.

Osaamisen jalostuksessa keskeisestä on koulutuksen, tutkimuksen, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan yhteistyö. Siinä olemme valtakunnallisesti edelläkävijä Oulu Innovaatioallianssin (OIA) kautta. Yhdessä on sovittu painopisteitä ja tulevaisuuden aloja, joihin panostamme. Näiden ohella tarvitsemme alustaa ja tukea ketterille start up-toimijoille sekä niiden luomille kasvun siemenille.

Alueen osaaminen ja vetovoimatekijät vahvistuvat, kun lähivuosina Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto muodostavat yhteisen kampuksen. Vuonna 2020 valmistuva Oulun Linnanmaan kampus tulee olemaan yksi Euroopan suurimmista koulutuskampuksista ja kansainvälisesti houkutteleva poikkitieteellinen osaamiskeskittymä. Uudistuvat tilat edistävät aivan uutta opiskelu- ja työkulttuuria. Kampusympäristön uudistaminen vaatii resursseja, rohkeita investointeja sekä valtion rahoitusta.

Riittävät resurssit Oulun osaamisen kehittämiseen saadaan vahvan vaikuttamistyön kautta. Tässä murrosvaiheessa ja erilaisten uudistusten aikana oleellista on Oulun selkeät yhteiset osaamistavoitteet, joita edistämme laajalla rintamalla.

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare