Tiedote: Kokoomusedustajat: Etäopetus on edelleen pääsääntö, kouluruokailuun tarvitaan täsmennystä

TIEDOTE 22.3.2020

Kokoomuksen kansanedustajat ja kuntavaikuttajat Anna-Kaisa Ikonen, Sari Multala ja Mari-Leena Talvitie peräänkuuluttavat hallitukselta selkeää linjaa kunnille. Hallituksen tekemät rajoitustoimet koronavirusepidemian ehkäisemiseksi vaikuttavat keskeisesti kuntien järjestämisvastuulla oleviin palveluihin.

”Haluamme kiittää kaikkia ammattilaisia varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. He tekevät tärkeää työtä, jotta löytyy hoitopaikka ja lapset voivat oppia tässä vaikeassa poikkeustilanteessa. Päivän varoitusajassa opettajat ja rehtorit toteuttivat hienosti ja joustavasti etäopetusta – tämä on vaatinut kaikilta, koulujen koko henkilökunnalta, paljon”, toteaa Mari-Leena Talvitie.

Poikkeuksellisessa tilanteessa opettajat ovat venyneet moneen. Etäopetukseen siirtyminen tällaisessa aikataulussa aiheuttaa ymmärrettäviä haasteita. Perjantaina linjaus lähiopetuksen suhteen muuttui, mikä on aiheuttanut paljon huolta ja epätietoisuutta niin kouluissa kuin perheissäkin.

”On tärkeää, että kaikki lapset, jotka suinkin voivat, opiskelevat edelleen kotoa käsin. Koronaviruksen leviämisen kannalta on erittäin tärkeää välttää ylimääräisiä kontakteja. Tämä suojaa niin opettajia kuin perheitäkin’’, sanoo Anna-Kaisa Ikonen.

Kunnat tekevät nyt linjauksia ja päätöksiä epävarmuuden vallitessa. Esimerkiksi kouluruokailun järjestäminen oli aiemman päätöksen mukaan vapaaehtoista, mutta tarkempia ohjeita ei ole tullut. Monelle lapselle ja nuorelle kouluruoka on päivän ainoa lämmin ateria.

Olen huolissani niistä lapsista, jotka ovat muutenkin haavoittuvammassa asemassa. Monessa perheessä toimentulo on nyt vaakalaudalla. Moni lapsi jää ilman lämmintä päivittäistä ateriaa, kun kouluruokailua ei ole välttämätöntä järjestää. Kunnissa kehitetään nyt erilaisia ratkaisuja ruuan järjestämiseksi niille perheille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Oppilas- ja opiskeluhuollon palvelujen jatkuminen olisi myös tässä tilanteessa erittäin tärkeää”, Sari Multala sanoo.

Suomen lähes kolmesataa kuntaa ovat tilanteessa, jossa palveluiden järjestämiseksi ei ole selkeitä ohjeita. Hallituksen linjaukset ovat johtaneet siihen, että kunnissa on jouduttu pohtimaan, miten palvelut järjestetään ja mihin kuntalaisilla on oikeus. Tämä johtaa pahimmillaan siihen, että ihmiset asetetaan epätasa-arvoiseen asemaan sen suhteen, missä he asuvat. Suurin osa kunnista on jo valmiiksi erittäin vaikeassa taloustilanteessa

”Kunnat tarvitsevat selkeät linjaukset palveluiden järjestämiseksi ja taloudellista tukea tässä haastavassa tilanteessa. Hallituksen on tehtävä päätökset, jotka ohjaavat kuntia. Tässä kokonaisuudessa ei saa unohtaa kouluruokailua. Sen on onnistuttava myös etäopetuksessa sitä tarvitseville niin, että riski koronaviruksen leviämiseen ei kasva”, päättävät edustajat.

Lisätietoja:

Anna-Kaisa Ikonen, p. 09 432 3062
Sari Multala, p. 040 531 7104
Mari-Leena Talvitie, p. 044 527 3288

 

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare