Tiedote: Valmisteilla visio tulevaisuuden kunnasta vuonna 2030

Valtiovarainministeriön sivuilla: http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valmisteilla-visio-tulevaisuuden-kunnasta-vuonna-2030

 

Valtiovarainministeriö 18.12.2015 14.28
TIEDOTE

Valmisteilla visio tulevaisuuden kunnasta vuonna 2030

Valtiovarainministeriö on asettanut 18. joulukuuta parlamentaarisen työryhmän sekä asiantuntijaryhmän valmistelemaan Tulevaisuuden kunta -hanketta. Parlamentaarisen työryhmän puheenjohtajana on kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen ja varapuheenjohtajina kansanedustajat Toimi Kankaanniemi ja Mari-Leena Talvitie. Molempien ryhmien toimikausi on 1.1.2016 – 31.3.2019.

Hankkeessa määritellään parlamentaarisen valmistelun pohjalta visio tulevaisuuden kunnasta vuonna 2030. Tavoitteena on määritellä kuntien rooli ja tehtävät sekä asema suhteessa perustettaviin itsehallintoalueisiin. Painopisteinä tarkastelussa ovat kunnan rooli hyvinvoinnin, elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjänä sekä kuntademokratian vahvistaminen. Työn kuluessa kartoitetaan myös tarvittavat lainsäädäntömuutokset ja pitkän aikavälin kuntapolitiikan muutostarpeet.

Selvitys kunnan roolista hyvinvoinnin, elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjänä valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä. Mahdolliset lainsäädännön muutostarpeet valmistellaan vuoden 2017 aikana siten, että muutokset tulisivat voimaan vuoden 2019 alussa.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Hankkeen avausseminaari järjestetään keskiviikkona 20. tammikuuta 2016 Helsingissä, Finlandia-talolla (ohjelmaluonnos liitteenä). Seminaariin kutsutaan muun muassa kuntien, valtion, järjestöjen ja median  edustajia sekä kansanedustajat.

Lisätietoja:

erityisavustaja Sami Miettinen puh. 046 234 695
neuvotteleva virkamies Inga Nyholm puh. 02955 30042, inga.nyhom@vm.fi
neuvotteleva virkamies Katja Palonen puh. 02955 30322, katja.palonen@vm.fi

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare