Kirjallinen kysymys lastensuojelun resursseista, turvakotien toimivuudesta sekä lasten ja nuorten tukemisesta ja suojelemisesta poikkeusoloissa

Lasten arjessa on nyt vähemmän aikuisia ja vähemmän turvaverkkoja. Riski siihen, että lapsen tai nuoren hätää ei huomaa kukaan, kasvaa. On erityisen tärkeää, että pystymme myös poikkeusoloissa suojelemaan lapsia ja nuoria.   Suomessa aloitettiin maaliskuussa poikkeuksellisen kovat toimet korona-virusepidemian hillitsemiseksi. Poikkeusolojen myötä koulut sulkivat ovensa ja lapset

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare

Puheenvuoro täysistunnossa 6.4. (opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevat väliaikaiset rajoitukset)

Arvoisa puhemies! Tässä on hyvä jatkaa edustaja Holopaisen ja edustaja Hopsun hyvien puheenvuorojen jälkeen. Suomessahan tosiaan maaliskuussa aloitettiin hyvin poikkeukselliset toimet tämän koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Poikkeusolojen myötä koulut sulkivat ovet ja lapset siirtyivät pääosin kotona tapahtuvaan etäopetukseen ja vain pieni osa

Puheenvuoro täysistunnossa 6.4. (kausityöntekijät)

Arvoisa puhemies! Meillä on siis käsittelyssä tämä hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Ei ole kuin muutama päivä siitä, kun käsittelimme tätä samaa hallituksen esitystä lähetekeskustelussa, ja

Puheenvuoro täysistunnossa 2.4.2020 (työttömyysturvalain väliaikainen muutos)

Arvoisa puhemies! Käsittelemme siis hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta. Nämä ovat tietenkin tässä ajassa tärkeitä esityksiä. Jos mietitään, niin tätä meidän koronasuota on tällä hetkellä eletty alle kuukausi, ja meillä on jo

Puheenvuoro täysistunnossa 2.4.2020 (kausityöntekijöiden työskentelyä koskevan lain väliaikainen muutos)

Arvoisa herra puhemies! Tosiaan hallituksen esityksessä esitetään ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaista muuttamista. Esityksellä vähennettäisiin talousvaikeuksia erityisesti maataloudessa ja puutarha-alalla, ja se on siinä mielessä tärkeä, että on erittäin merkittävää,