Puheeni valtioneuvoston tiedonanto -täysistunnossa 2.6.2015

Arvoisa rouva puhemies

Ken tuntee historian, ymmärtää nykyisyyden ja pystyy ennustamaan tulevaa. Tästä kaikesta on tänään täällä istuntosalissa kuultu.

Eduskuntavaaleista on kulunut kuusi viikkoa ja Suomelle valittu uusi eduskunta on aloittanut työskentelyn – käsittelyssämme on nyt valtioneuvoston tiedonanto pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmasta. Uusi hallitusohjelma muodostettiin jämäkästi ja uudistuvasti – oululaisena diplomi-insinöörinä voisi sanoa, että jokseenkin prosessikaaviomaisesti.

Suomen tilanne on senkaltainen että saman pöydän ääreen kokoontuvien päättäjien ja vastuunkantajien on oltava valmita tekemään aitoja niin hallinto- kuin työelämäuudistuksia ja siten kantamaan kortensa kekoon Suomen yhteisen tulevaisuuden eteen. Hallitusohjelma kertoo siitä, että vastavalittu hallitus on valmis työntekoon – luomalla ja käyttämällä niitä työkaluja, jotka lisäävät suomalaista työtä, työpaikkoja ja yrittäjyyttä.

Hallituksen suunnitelmissa uudistuksissa keskiössä on oltava kansalainen, vapauden ja vastuun tasapaino, tahto kokeilla ja uskallus epäonnistua – tarvittaessa jopa muuttaa kurssia ja kyky nähdä hallituskautta pidemmälle. Tässä vaiheessa on kiitettävä siitä, että isänmaamme kannalta elintärkeä yhteinen näkemys taloustilanteesta ja tahtotila vaikeillekin päätöksille on löytynyt – kiitokset tästä niin hallituksen tunnustelija, arvoisa pääministeri Sipilälle kuin ministeri Soinille ja ministeri Stubbille.

Hallitusohjelmassa merkittävää ovat työ ja työllisyyttä lisäävät uudistukset – hyvä niin. Työllä tämä maa on nostettu ja rakennettu, ja niin tulee olemaan jatkossakin. Työelämään kohdistuvat muutostarpeet ovat nyt ja lähitulevaisuudessa tärkeämpiä kuin ehkä koskaan aiemmin. Siksi on erityisen tärkeää, että hallitus tekee mahdollistavia, osa-aikatyötä ja joustavuutta edistäviä valintoja jo linjapaperissaan. Panostusten ja uudistusten kautta yrittäjät kykenevät tekemään niitä investointeja, mistä on tällä hetkellä huutava pula – ja jotka tuottavat uusia työpaikkoja. Siten saamme talouden rattaat pyörimään.

Hallitusohjelma linjasi myös  työvoimahallinnon kokonaisuudistuksesta, joka tukee työllistymistä. Kokonaisvaltaisen uudistuksen tavoitteena on helpottaa työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmia, purkaa passivoivia toimia, yhdenmukaistaa työvoimahallinnon tulkintoja sekä painottaa resursseja aidosti passivointitoimien sijaan aktivoiviin toimenpiteisiin.

Meillä on yhteiskunnassa ehkä enemmän resursseja kuin koskaan aikaisemmin, mutta valitettavasti olemme myös kyenneet hukkaamaan niitä – liiankin tehokkaasti.

Tarvitsemme uudenlaista kokeilukulttuuria. Tavoitellaan innovatiivisia ratkaisuja, parannetaan palveluita, edistetään omatoimisuutta ja yrittäjyyttä sekä vahvistetaan alueellista ja paikallista päätöksentekoa ja yhteistyötä. Kokeiluissa hyödynnetään asiakas- eli kansalaislähtöisiä toimintatapoja.

Oulun kaupunki on panostanut voimakkaasti työllisyyden edistämiseen, mm. nuorten kesätyöseteleiden, arpeetin, opiskelijoille tarjottavien harjoittelupaikkojen ja oppisopimuksen kuntalisän myötä.

Oulu kaupunki yhdessä seudun kuntien kanssa on esittänyt Oulun seutua nuorisotyöllisyyden kokeilualueeksi. Tätä kautta Oulun seutu saisi mahdollisuuden edetä ja toimia nuorisotyöllisyyden kokeilualueena. Oulun seutu kun on maamme seuduista ainut, jossa työelämään tulevat ikäluokat ovat suurempia kuin eläkkeelle jäävien ikäluokat. Seutu on maamme nuorinta – kaupunkilaisen keski-ikä on 36,6 vuotta ja olisi koko Suomen etu, että suurin osa nuorista saa koulutuksen lähellä synnyinseutua – varsinkin kun Oulu on koko pohjoisen Skandinavian osaamiskeskus.

Arvoisa rouva puhemies

Sipilän hallitusohjelma luo puitteet uudistaa rakenteita, katsoa pidemmälle tulevaisuuteen, koota osaajia yhteisten innovaatioiden äärelle sekä tiivistää koulutuksen, yhteiskunnan ja elinkeinoelämän yhteyksiä. Euromääräiset säästöt tuntuvat kovilta – uskon, ettei kukaan tässä salissa käy sitä kiistämään. Samalla ne ovat kuitenkin välttämättömiä – kun haluamme rakentaa rakasta isänmaatamme Hangosta Utsjoelle.

Arvoisa puhemies

Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtajana olen aloittanut valtuuston kokoukset mietelauseella. Loppuun mietelause, jonka valitsin uudelle hallitukselle ja eduskunnalle – sitä käytti aikanaan valtiovarainministerinä ja pääministerinäkin toiminut Jyrki Katainen. ”Vain sanakirjassa menestys tulee ennen työtä.” Näillä sanoilla tuen pääministeri Sipilän hallitusta ja hallitusohjelmaa.

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare