Teemat

Osaaminen   Yrittäjyys

Ympäristö   Arki

 

Tässä on muutama minulle tärkeä teema. Ympäristötekniikan opinnot, työ kansanedustajan avustajana, äitiys sekä toiminta kunnallisessa ja seudullisessa päätöksenteossa ovat saaneet minut vakuuttuneeksi, että haluan rakentaa tulevaisuutta ja kantaa vastuuta myös valtakunnan ja Euroopan tasolla. Kansalaisten asiat, arjen epäoikeudenmukaisuudet, vaikutus lainsäädäntötyöhön sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun kiinnostavat minua.

Pääarvoni ovat oikeudenmukaisuus, ympäristö ja osaaminen, yrittäjyys. Kokoomuksen valitsin puolueeksi vuonna 1997. Tällä sivulla avaan arvopohjani taustoja. Neljä muuta sivua käsittelevät pääteemoja ja niihin liittyviä ratkaisuja, painopisteitä ja tulevaisuuden avauksia. Oikeudenmukaisuus on minulle päätöksenteossa kuten muutenkin kaiken perusta. Haen päätöksille ja teoille oikeudenmukaista vertailua. Pohdinnan ja perustelujen jälkeen on helppo selittää päätöksen perustelut myös muille.

Oikeudenmukaisuuden vastakohta on epäoikeudenmukaisuus. Pohdin päätöksieni perusteluja näiden kahden arvon kannalta. Vertailu voi kuulostaa helpolta ja selkeältä. Välillä se on kaikkea muuta. Miten päätös, lainsäädöntö, vaikuttaa ihmiseen, ryhmään ja yrityksiin, joita päätös koskettaa? Entä miten päätös vaikuttaa heihin, joita se ei suoranaisesti kosketa? Onko se oikeudenmukaista molempia osapuolia kohteen? Koen tämän ja sen myötä tulevan vastuunkantamisen mielenkiintoisena, haastavana – ja varsin antoisana.

Ympäristöasiat ja niihin perehtyminen on tuttua niin Oulun seudullisen ympäristölautakunnan puheenjohtajana, partiolaisena kuin toimiessani ylioppilaskunnan ympäristövastaavana. Ympäristötekniikan opiskelu on antanut laajuutta ja monipuolista tietopohjaa päätöksentekoon. Seudullisen ympäristölautakunnan puheenjohtajana sain yhdistää tekniikan opintoni ja politiikan. Sen nelivuotiskauden jälkeen vahvistui yksi neljästä haaveestani: haluan joskus toimia ympäristöministerinä. Vastuunkanto ympäristöstä niin maa-aineiston otosta kuin ilman laadusta, energiatehokkuudesta ja elinkaariajattelusta sekä ihmisten teoista on yhteisen tulevaisuutemme kannalta merkittävä asia. Enemmän järkevää ympäristöpolitiikkaa voit lukea teemasivulta.

Yrittäjyys ja yritteliäisyys ovat lähellä toisiaan. Olen oppinut tekemään parhaani – teen sen, minkä lupaan. Senpä takia harvoin teen poliitikoille tyypillisiä vaalilupauksia. Euroopan parlamentin jäsen, ”meppi” on rinnastettavissa välillä pienyrittäjään, hänellä on vastuu teoistaan itselle ja äänestäjille – tavallaan asiakkailleen. Olen kasvanut keskellä yrittäjäperheen arkea; oppinut ottamaan vastuuta itsestäni ja sisaruksistani, osallistumaan ja kantamaan oman korteni kekoon huomisen puolesta. Äitini oli useita vuosia paikallisen (Ilmajoen) yrittäjäjärjestön puheenjohtaja. Hänen kauttaan sain seurata yrittäjyys- ja elinkeinopoliittisia asioita – työelämän kokonaisuutta. Perheyrityksissä Etelä-Pohjanmaalla jatkajana toimii tätä nykyään isosiskoni Sanna-Liisi ja pikkusiskoni Laura.

Tulevaisuus – nuorten aikuisten arjen kiemurat ovat osa jokapäiväistä elämääni.Valmistuin 2010 kesällä ympäristötekniikan diplomi-insinööriksi, joten mielessä on vielä vahvasti opiskelijoiden asiat. Lapsiperheen arki, työn ja perheen yhteensovittaminen ja arjen aherrus ovat tulleet tutuksi viimeisen neljän vuoden aikana. Ehdokkuuttani pohtiessani yksi merkittävimmistä asioista liittyi juuri tähän ikäkauteen. Moni elää sellaisessa oravanpyörässä, ettei ole aikaa tai voimia vaikuttaa asioihin.

Jos olisin jättäytynyt nyt pois politiikasta ja haudannut haluni vaikuttaa tulevaisuuden asioihin, aika kultaisi muistot. Viidenkympin korvilla into vaikuttaa opiskelijoiden ja nuorten aikuisten asioihin, työelämän ja perhe-elämän joustavuuteen ja arvovalintoihin, olisi huomattavasti pienempi. Toisaalta siinä ajassa työelämä ja yhteiskunta olisi muuttunut, enkä kokisi parinkymmenen vuoden päästä edes olevani nuorten aikuisten ja lapsiperheen arjen asiantuntija.

Moni ajattelee, ettei nuori aikuinen ajattele päätöksenteossa muuta kuin omaa ikäluokkaansa. Itse koen, että nuori aikuinen luottamushenkilönä, päätöksentekijänä ja lainsäätäjänä on todellinen vahvistus. Nuorella päätöksentekijällä on koko elämä elettävänä. Tämän päivän päätöksillä rakennetaan tulevaisuuden hyvinvointi. On ajateltava niin nuoria, lapsiperheitä, työssäkäyviä ja yrittäjiä kuin senioreitakin. Omat vanhempani ovat yli kuusikymppisiä. Esim. eläkeasiat sekä heidän palveluntarpeensa ovat tuttuja heidän kauttaan. Vahvuutena näen myös sen, että voin ajatella olevani vastuussa tekemistä päätöksistäni vielä 30-40 vuoden päästä.

Euroopan parlamentilla on lainsäädäntöoikeus. Vuodesta 99 asti, seuratessani Piia-Noora Kaupin vaikuttamistyötä Eu-parlamentissa, sain huomata, että ihmiset tekevät päätöksiä ja toimivat suunnannäyttäjinä, sielläkin. Vaikka välillä tuntuu, että arki ja todellisuus eivät yllä sinne asti. Meidän on syytä toimia kuten ihminen ihmiselle, toista ihmistä kunnioittaen. Emme voi ajatella säätävämme lakeja kaikkeen ja ihan mihin vaan – esimerkiksi toimintoihin, joita ei mitenkään voi valvoa. Lainsäädännön tarkoitus on ohjata toimintaa ja kestävää kasvua – ei hankaloittaa tai estää sitä.

Vaaliteemojen alta löytyvät tekstit avaavat kampanjateemojani enemmän sekä kertovat yleisesti, miksi olen kiinnostunut tulevaisuudesta ja siihen vaikuttamisesta.  

Jäikö jokin asia askarruttamaan mieltäsi? Haluaisitko tietää lisää? 

Ota yhteyttä.

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare