Kokoomuksen Talvitie: Ravintoloiden sääntely tulee siirtää työ- ja elinkeinoministeriöön

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Mari-Leena Talvitie ehdottaa, että ravintoloiden toiminnan ja anniskelualan sääntely tulisi siirtää työ- ja elinkeinoministeriöön. Nykyisin sääntely on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla.
”Kun rajoitukset astuivat voimaan ja ravitsemusalan toiminta kiellettiin toukokuun loppuun asti, ne ajoivat nopeasti koko ravintola- ja tapahtuma-alan syvään ahdinkoon. Valmistelun hitaudessa on näkynyt, ettei ministeriössä ole ollut kykyä ymmärtää alan ihmisiä ja yrityksiä sekä alan laajempaa merkitystä Suomelle”, toteaa Talvitie.

Ravitsemuspalvelut työllistävät suoraan yli 80 000 henkilöä ja välillisesti noin 36 000 henkilöä. Ravintola- ja tapahtuma-aloilla on merkittävä vaikutus niin työpaikkojen kuin verotulojen osalta mutta myös kulttuuristen arvojen näkökulmasta.

”On kysyttävä, miksei sääntelytaakkaa voitu lieventää, edes väliaikaisesti, jotta alan toimintaedellytyksiä olisivat helpottuneet. Esimerkiksi alkoholilainsäädännön lupamaksuja lähetettiin yrityksiin, vaikka toiminta oli lailla kielletty. Miksi hallitus ei ole sallinut viinin ja oluen ulosmyyntiä take away-annosten ohessa? Miksi hallitus haluaa säädellä kaikkia kahviloita ja lounasravintoloita? Miksi se ei ole antanut kotimaisille pienpanimoille samoja etämyyntioikeuksia kuin muilla eurooppalaisilla pienpanimoilla on jo?”, kysyy Talvitie.

Viime kaudella tehdyn alkoholilain uudistuksen yhteydessä nousi esiin, että työllisyys- ja elinkeinovaikutukset jäävät sivurooliin, kun elinkeinoja koskevaa sääntelyä tehdään korostuneesti kontrollin ja rajoittamisen kautta. Alkoholipolitiikan tavoitteena on hillitä alkoholin kulutuksesta aiheutuvia haittoja. Siinä valtiolla on käytössä erilaisia keinoja, jotka liittyvät hintoihin, yleiseen saatavuuteen sekä elinkeinotoiminnan suoraan ja epäsuoraan sääntelyyn.

”On selvää, että sääntelyllä on oltava tasapainoinen tavoite sekä ehkäistä terveyshaittoja että mahdollistaa elinkeinotoiminta. Edellytyksenä sille, että anniskelualan ja ravintoloiden toiminnan sääntely siirrettäisiin työ- ja elinkeinoministeriöön, on että näiden alojen lainvalmistelussa vastuuministeriön yhteistyö toimii saumattomasti sekä sosiaali- ja terveysministeriön että sisäministeriön kanssa, päättää Talvitie.

 

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare

Kokoomuksen Talvitie: Lapset tarvitsevat tukea ja suojelua myös poikkeusoloissa

Tiedote 7.4.2020
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen Talvitie: Lapset tarvitsevat tukea ja suojelua myös poikkeusoloissa

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Mari-Leena Talvitie on jättänyt hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen koskien lastensuojelun resursseja, turvakotien toimivuutta sekä lasten ja nuorten tukemista ja suojelua poikkeusoloissa.

”Poikkeusolojen myötä lapset siirtyivät pääosin kotona tapahtuvaan etäopetukseen. Kymmenissä tuhansissa perheissä etäopetuksen ohjaamisen lisäksi mieltä painaa vahva huoli perheen taloudellisesta pärjäämisestä, lähisuhde- tai perheväkivallasta tai liiasta alkoholinkäytöstä”, sanoo Talvitie.

”Tämä tulee näkymään lähitulevaisuudessa kasvavana tarpeena erilaisissa perheiden tukitoimissa kuin myös lastensuojelun sijaishuollon ja ensi- ja turvakotien palveluissa”, lisää Talvitie.

Talvitie toivoo, että hallitus varautuu esimerkiksi lastensuojelun tarpeen kasvuun sekä ensi- ja turvakotien paikkojen riittävyyteen, sillä palveluntarve voi nousta nopeasti lähikuukausien aikana. Kansanedustaja ehdottaa, että sosiaali- ja terveysministeriö (STM) valjastaisi kunnat, lupa- ja valvontaviranomaiset sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat puhaltamaan yhteen hiileen tilanteen ratkaisemiseksi. Kansanedustajan mukaan nyt on unohdettava turhat hallintorajat ja tehtävä toimia, joilla pystytään oikea-aikaisesti auttamaan ja suojelemaan lapsia ja perheitä.

”Miten hallitus on ohjeistanut ja tukenut kuntia varautumaan poikkeusoloissa perheiden tilanteisiin? Onko hallitus edistänyt poikkeusoloissa lisäpaikkojen käyttöönottoa ja palveluiden tarjonnan nostamista niin lastensuojelun ympärivuorokautisissa palveluissa kuin ensi- ja turvakodeissa?” Talvitie kysyy kirjallisessa kysymyksessään.

Lisätiedot:

Mari-Leena Talvitie, puh. 09 432 3175

Verkkouutiset: Mari-Leena Talvitie: Tiedonvaihdolla torjutaan terrorismia

ARNO RYDMAN | - päivitetty 

Kansanedustajan mukaan Suomelle on tärkeää, että tietojenvaihto Europolin ja jäsenmaiden kesken on yhä sujuvampaa.

Kansanedustaja Mari-Leena Talvitie (kok.) katsoo, että Europol ja sen rajat ylittävä tietojenvaihto on avainasemassa, jotta voidaan torjua vakavaa kansainvälistä ja järjestäytynyttä rikollisuutta, terrorismia ja kyberrikollisuutta.

– Europol tarjoaa jäsenmaille kykyä estää vakavaa rikollista toimintaa. Yhden jäsenvaltion on yksin mahdotonta saada siihen tarvittavia resursseja. Siksi Europolilla on oltava riittävät resurssit tehtäviensä hoitamiseen. Rajat ylittävän vakavan rikollisuuden ehkäiseminen on tärkeää meille kaikille, Talvitie toteaa tiedotteessa.

Talvitie toimi puheenjohtajana Europolin parlamentaarisessa valvontaryhmän (JPSG) kokouksessa Brysselissä 23.-24.9.

Kokouksessa puhuivat muun muassa Europolin pääjohtaja Catherine De Bolle sekä Suomen sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.).

Talvitie korostaa, että rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tietojen vaihdon on tapahduttava nopeasti. Operatiivisessa poliisin työssä ei ole aikaa odotella.

Europol on perustettu jäsenvaltioiden tarpeesta estää rajat ylittävää rikollisuutta. Tavoitteena on tukea ja tehostaa jäsenvaltioiden poliisiviranomaisten ja muiden lainvalvontaviranomaisten toimintaa terrorismin ja muun vakavan rikollisuuden torjunnassa ja tutkinnassa.

Europolilla on myös lainvalvontaviranomaisten koulutukseen liittyviä tehtäviä. Nykyisen lainsäädännön tavoitteena on parantaa tietojen vaihtoa jäsenmaiden ja Europolin välillä huomioiden samalla tietosuojan.

– Terrorismin, vakavan rikollisuuden ja kyberrikollisuuden torjunta ovat Europolin tärkeitä painopisteitä. Meillä on oltava vahvat, legitiimit ja läpinäkyvät keinot realistisesti ehkäistä rajat ylittävää rikollisuutta, Talvitie kertoo.

Europolin parlamentaarinen valvonta perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 88 artiklaan, jonka mukaan Europolin toimintaa valvoo Euroopan parlamentti yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa.

JPSG:ssä ovat edustettuina jäsenmaiden kansalliset parlamentit sekä Euroopan parlamentti. JPSG vastaa Europolin toimien poliittisesta valvonnasta, mukaan lukien vaikutukset perusoikeuksiin ja -vapauksiin.

Suomen puheenjohtajuuskaudella järjestetty kokous oli järjestyksessään viides.

Mitä mieltä olit artikkelista? Valitse yksi tai useampi.
Lisää tällaista
1
+1
Laitan jakoon
0
+1
Hyötyjuttu
1
+1
Peruskauraa
1
+1
Ei kiinnosta
3
+1

 

Verkkouutiset: Kokoomusedustajat: Mikromuovit pois kaikista tuotteista

ILKKA AHTOKIVI | 

Suomen pitäisi aluksi kieltää kosmetiikkatuotteiden mikromuovit.

Tätä mieltä ovat kokoomuksen ympäristövaliokunnan edustajat Saara-Sofia SirénSari Multala ja Mari-Leena Talvitie. Heidän mukaansa mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa olisi vasta kuitenkin ensiaskel.

– Tarvitsemme EU:n tasoisia ratkaisuja mikromuovien kitkemiseksi kaikissa tuotteissa, Sirén, Multala ja Talvitie sano vat.

Heidän mielestään on kestämätöntä, että merkittävä osa meriin päätyvästä mikromuovista on peräisin juuri kosmetiikasta.

– Emme voi jättää tuleville sukupolville mikromuoveilla kyllästettyä luontoa. Tuemme eduskunnalla jätettyä kansalaisaloitetta ja toivomme, että hallituksemme ottaisi mallia Ruotisista, Sirén, Multala ja Talvitie toteavat.

Mikromuovi on erityisen ongelmallista, sillä sitä on mahdotonta poistaa ympäristöstä. Suomen ympäristökeskuksen mukaan maailman merissä kelluvasta muoviroskasta jopa kymmenen prosenttia on mikromuovia.

Lisäksi kansainvälisten tutkimusten mukaan sadat miljoonat ihmiset juovat päivittäin mikromuovia, koska mikromuovia esiintyy kaikkien tunnettujen brändien vesipulloissa.

Lukuisat EU:n jäsenvaltiot ovat jo säätäneet tai ehdottaneet kansallisia kieltoja mikromuovien käytölle kosmetiikassa. Ruotsissa oleva kielto koskee muun muassa suihkusaippuoita, shampoota ja hammastahnaa.

EU:n komissio julkaisi tammikuussa 2018 muovistrategiansa, jossa tähdätään ympäristön suojelemiseen muoviroskalta. Strategian tavoitteena yhtenä tavoitteena on estää juuri mikromuovien käyttöä.

– Suomen on tuotettava mikromuovien kieltämistä kosmetiikassa, mutta toivomme komission tarttuvan mikromuoviongelmaan myös laajemmin. Mikromuovipäästöjä on rajoitettava nyt niin tekstiilien, maalien kuin autonrenkaiden osalta koko unionin tasolla. Ehdotuksista on päästävä nyt tekoihin, Sirén, Multala ja Talvitie vaativat.

Mari-Leena Talvitie: Kuntien veroeuroja hukassa

Julkaistu Verkkouutisissa, lue juttu nettisivuilta: https://www.verkkouutiset.fi/mari-leena-talvitie-kuntien-veroeuroja-hukassa/

Kansanedustaja kehottaa hallitusta reagoimaan pikaisesti kuntien yllättäviin rahoitushuoliin.

Kokoomuksen kansanedustaja Mari-Leena Talvitie kertoo olevansa huolissaan siitä, että kuntien verotulokertymät ovat jääneet tuntuvasti ennakkoarvioista.

Kuntaliitto on esittänyt omana arvionaan, että verotuksen tietojärjestelmämuutoksesta johtuen kunnilta jäisi saamatta jopa 400 miljoonaa euroa niille kuuluvista verotuloista tänä vuonna.

– Ympäri Suomen kuuluu sekä isoista että pienistä kunnista huolestuttavaa viestiä verotulojen sukelluksesta. Valtion tilityshässäkän vuoksi veroeurot eivät löydä tietään kuntiin. Verottaja kerää kuntaverot, jotka tilitetään edelleen kunnille. Häiriöt verojen tilityksessä ovat kuntien palveluiden rahoittamisen kannalta vakavia, Mari-Leena Talvitie toteaa tiedotteessa.

Hämmentävä tilanne kunnissa johtuu merkittävissä määrin uuden tulorekisterin käyttöönotosta. Järjestelmä ei ole toiminut toivotulla tavalla, minkä vuoksi kunnat eivät ole saaneet niille kuuluvia tuloja.

Talvitie on huolissaan kuntien kyvystä turvata jokapäiväiset kuntapalvelut normaalisti. Puuttuvat verotulot voivat olla osalle kunnista niin merkittäviä, että ne joutuvat ottamaan lainaa selvitäkseen loppuvuoden menoistaan.

– Odotan hallitukselta nopeaa reagointia. Kuntien on saatava syksyn aikana niille kuuluvat rahat. Jos eurot uhkaavat loppua kuntien kassoista, merkittävien kuntapalveluiden, kuten päiväkotien, koulujen ja vanhustenhoidon, rahoitus vaarantuu. Haluaako hallitus, että valtion tilityshässäkän vuoksi kuntien on otettava hätälainaa, jotta opettajien ja hoitajien palkat saadaan maksettua? Hätälainakaan ei ole ilmaista, Talvitie sanoo.

Ensi vuoden taloussuunnittelu on kunnissa nyt loppusuoralla. Tarkka taloussuunnittelu muuttuu mahdottomaksi, jos kunnat eivät tiedä, miten tämä järjestelmämuutoksista johtuva ongelma ratkaistaan.

– Kunnissa tehdään budjettivalmistelua suuressa epävarmuudessa, kun ei tiedetä paljonko veroeuroja on ensi vuonna tulossa. Kunnat joutuvat tekemään tiukkoja budjetteja ja nostamaan jopa kuntaveroa ensi vuotta koskevan epävarmuuden vuoksi. Hallituksen on ratkaistava tilityshässäkkä nopeasti ja ohjattava hukassa olevat eurot kunnille, Talvitie sanoo.