Kokoomuksen Mari-Leena Talvitie: Kaupunkiseutujen erityispiirteet tunnistettava

Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajan, kansanedustaja Mari-Leena Talvitien mielestä itsehallintouudistuksessa on keskeistä, että kaupunkiseutujen erityispiirteet tunnistetaan ja tunnustetaan.

”Jos tavoitteena itsehallintouudistuksessa on luoda maakunnille yhteinen rakenne, samalla kaupunkiseudut ja alueet tarvitsevat vapautta ja vastuuta tehdä niiden erityispiirteitä tukevia ratkaisuja. Keskeistä on se, miten tämä huomioidaan uudistuksien lainvalmistelussa”, pohtii Talvitie. ”On tärkeää, että kaupunkiseutujen menestys edistää maakunnan menestystä ja toisinpäin.”

”Jotta keskuskaupungit kasvun vetureina menestyvät, tarvitaan toimivia liikenneratkaisuja, uusia innovaatioita ja työpaikkoja. Avain menestykseen on se, että tunnistetaan alueiden vahvuudet ja omat menestystekijät. Kyse on myös yhteisestä tahdosta, jotta alueen toimijat työskentelevät samaan suuntaan”, toteaa Talvitie.

Tänään Finlandiatalolla julkistetun Timo Aron ”Kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitys itsehallintoalueita muodostettaessa” -raportin viesti on se, että kaupunkiseuduilla on kasvava merkitys varsinkin nyt, kun suunnitellaan aluehallinnon uudistuksen raameja. Kolme neljäsosaa BKT:sta muodostuu 14 suurimmalla kaupunkiseudulla, joissa myös sijaitsee työpaikoista seitsemän kymmenestä.

Talvitie toteaa, että itsehallintouudistus nostaa kuntien elinvoiman, liikenteen ja terveyden edistämisen sekä lähipalveluiden roolin uudelle tasolle. Kuntien uutta roolia pohdittaessa on tärkeää huomioida mistä rakentuu keskuskaupunkien elinvoima ja mitä se vaatii myös valtakunnan linjauksilta.

 

Lue Kokoomuksen sivuilta: https://www.kokoomus.fi/uutiset/mari-leena-talvitie-kaupunkiseutujen-erityispiirteet-tunnistettava/

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare