Oulun seutu nuorisotyöllisyyden kokeilualueeksi

Tulevalla eduskuntakaudella aiotaan asettaa erilaisia kuntakokeiluja. Olemme valmistelleet ensi kertaa ”Pohjoisesta kasvua ja elinvoimaa” – Oulun kaupungin tavoitteet uuteen hallitusohjelmaan. Työ sujui mutkattomasti seitsemän puolueen kesken ja yhteiset tavoitteet löytyivät myös seudun kuntien kanssa.

Tavoitteenamme on, että toisen asteen koulutus vastaa alueen ikärakennetta ja kysyntää hyödyntämällä uudenlaisia toimintamalleja. Esitämme myös, että tulevalla hallituskaudella Oulun seutu valitaan nuorisotyöllisyyden kokeilualueeksi.

Tähän on monia perusteita, kuten nuori ikärakenne – oululaisen keski-ikä on reilu 36 vuotta – ja maan korkein nuorisotyöttömyys. Nämä yhdistettynä ammatillisen koulutuksen suppeaan tarjontaan ovat jo pitkään olleet uudistuksen ja jatkuvan kehityksen kipupiste alueellamme.

 

Nykyinen oppisopimusmalli on tullut tiensä päähän. Työsopimusluonne ja siitä johtuvat vastuut ja velvollisuudet eivät ole tarpeeksi joustavia ja kannustavia. Oppisopimusta on uudistettava vastaamaan työelämän tarpeita. Se voisi tapahtua luomalla oppisopimuksen rinnalle uusi koulutussopimus.

Koulutussopimus solmittaisiin nuoren ja koulutuksen järjestäjätahon kanssa. Se olisi houkutteleva väylä ammattiin ja työelämään. Nuori saisi kunnon opetuksen sekä vankemman ohjauksen, nimenomaan koulutuksen järjestän taholta.

 

Toimiessani kaupunginhallituksen puheenjohtajana käynnistimme oululaisen oppisopimuksen kuntalisän. Kuntalisä on oululaisille yrityksille 350 euron suuruinen. Yritys saa tukea 12 kuukaudeksi, jos se palkkaa esimerkiksi pitkäaikaistyöttömän tai vailla ammatillista koulutusta olevan nuoren.

Teemme hartiavoimin töitä, että Oulun seudusta tulee nuorisotyöllisyyden kokeilualue. Silloin voisimme pilotoida oppisopimuksen kuntalisän yhdistettynä uuteen, kannustavaan koulutussopimukseen.

Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. On meidän kaikkien etu, että he saavat hyvän elämän edellytykset niin kouluissa kuin työelämässä.

 

Mari-Leena Talvitie

Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (kok)

kahden tulevan koululaisen äiti

 

Julkaistu Oulu-lehdessä 20.3.2015:

http://www.oululehti.fi/kolumnit/7382510.html

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare