Hallituksen osoitettava erityistoimenpiteitä sekä lisäresursointia Oululle

Tiedän, tämä on ylipitkä kirjoitus. Arvostan, jos luet loppuun.
On ollut epätodellinen viikonlopun aloitus. Järkyttäviä rikosepäilyjä kotikaupungissani. Yksikin tällainen tapaus on liikaa. Osanotto, tukea ja voimia jokaisella, joita julkitulleet tai vastaavat tapaukset koskettavat.
Oulua ja meitä oululaisia on kohdannut uudenlainen kriisi. Tilanne on hämmentävä ja joku kokee voimattomuutta, joku suuttumusta, joku pelkoa – joku kaikkea siltä väliltä. Paljon vaikeita kysymyksiä – mukaan lukien ne kodissa käydyt keskustelut, mitä voi tehdä ja miten suhtautua. Selitin kuukausi sitten 8-vuotiaalle tyttärelleni, mikä on raiskaus, kun kysyi sitä kuullessaan iltauutisista sanat Oulussa, raiskausepäily.
Silti on kyettävä ajattelemaan ja toimimaan siten, että pelolle ei saa antaa valtaa – Oulu on turvallinen kaupunki. Toimin kansanedustajana, hallintovaliokunnan (mm.poliisin toiminta) jäsenenä, kaupunginvaltuutettuna yhteistyössä – kuten toivottavasti sinäkin, että kotikaupungissamme jokainen voi elää ja liikkua turvallisessa ympäristössä. Ja se on kiinni meistä ihmisistä ja meidän vastuullisuudesta, yhteisöllisyydestä. Turvallisuus on mitä suurimmissa määrin myös tunneasia!
Eduskunta lisäsi Sisäministeriön momenteille erilaisiin turvallisuushankkeisiin tämän vuoden budjettiin 21,5 miljoonaa. Niistä ajankohtaisin on lasten nettihyväksikäytön ennaltaehkäisyyn lisätty 250 000 euron ylimääräinen määräraha.
Kriisin keskellä ihminen tarvitsee toista ihmistä ja seuraa, arkisia tuttuja toimia, yhdessä tekemistä, kuuntelijaa tai keskusteluapua. Jos sitä ei ole saatavissa lähellä, meillä on myös ammattiauttajia ja auttavia puhelimia, joiden kautta saa tukea ja keskustelun apua. Tällaisissa julkisessa keskustelussa saattaa pintaan nousta myös aiempien, selvittämättömien vastaavien tapahtuneiden tai jopa itsekokeneiden traumojen muistot, kokemukset. Apua tarvitsevia on siis paljon enemmän kuin julkitulleiden epäilyjen uhrit.
Kriisin hoito ja siitä selviäminen tarvitsee myös viranomaisresursseja. Vaadin hallitusta osoittamaan erityistoimenpiteitä sekä resurssien lisäämistä ja kohdentamista Oululle, sekä sosiaali- ja terveys että turvallisuusviranomaispuolelle. Tutkintaan, apuun ja tukeen, lasten- ja nuorisopsykiatriaan, joka on ollut jo vuosia aliresursoitu Oulussa. Olen keskustellut lisäresursoinnista sisäministerin, valtiovarainministerin ja sosiaali-ja terveysministerin kanssa.
Sisäministeri Mykkänen oli aamulla Ykkösaamussa. Hän on tulossa jo tänään lauantaina alkuillalla tapaamaan viranomaisjohtoa sekä paikallisia ja mediaa. Tapaamme ministerin kanssa siis vielä tänään Oulussa. Tämän lisäksi ovat poliisiylijohtaja Kolehmaisen kanssa tulossa Ouluun lähiviikkoina.
Muutamat selkeät linjaukset vielä yhteisesti:
Kaikki ihmisen koskemattomuuteen, terveyteen, henkeen tai omaisuuteen liittyvä väkivalta ja rikokset sekä kaikki seksuaalirikokset ovat väärin ja tuomittavia. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat rikokset on raukkamaisia.
Jos henkilö hakee turvaa Suomesta, hänen on kyettävä elämään maamme lakien mukaisesti. Jos hän ei siihen pysty, ja syyllistyy törkeään rikokseen, hänen paikkansa ei ole Suomessa. Tähän liittyvää lainsäädäntöä on valmisteilla ja käsittelyssä eduskunnassa. Uskon, että on myös tahtoa sen loppuunsaattamiseen talven aikana.
Lisäksi mielestäni tarvitsemme selkeämmin ”tutkinta-aikatakuuta” lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa rikoksissa. Samaten kuin lasten ja nuorten tekemissä rikoksissa. Poliisilla, syyttäjällä ja oikeuslaitoksella on oltava sellaiset resurssit, että lapsiin ja nuoriin kohdistuvat rikokset ja erityisesti seksuaalirikokset kyetään huomaamaan sekä tutkimaan nopeasti, puolessa vuodessa. Se edellyttää kahta asiaa. Sitä, että tutkinta voidaan sujuvoittaa ja nopeuttaa. Ja sitä, että turvallisuusviranomaisten kokonaisresursointi on sillä tasolla, että tutkinta voidaan suorittaa, puolessa vuodessa. Piste.
Tästä kaikesta huolimatta hyvää ja yhteisöllistä viikonloppua!
Ja Kärpille onnea illan peliin.
Mari-Leena Talvitie
Järkipolitiikkaa suurella sydämellä
FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare