Kestävää kasvua pohjoisesta

Mari-Leena TEK

 

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset muuttavat turvallisuuden ja huoltovarmuuden tarpeita. Energiariippuvuus Venäjästä on katkaistava ripeästi ja vihreän siirtymän sekä omavaraisuuden merkitys kasvaa. Uudessa asetelmassa pohjoisen merkitys korostuu entisestään. Vihreän siirtymän toteuttamisessa Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoiset investoinnit ja investointi­potentiaali ovat erityisroolissa Euroopan tasolla.

Esimerkiksi Luulajassa rakennetaan vetyvarastoa 30 metrin syvyyteen kallioon. Sinne varastoidaan tuulivoimalla valmistettua vetyä. Lisäksi Ruotsin valtio investoi 810 miljoonaa euroa uusiin sähkövoimalinjoihin pohjoiseen. Mo i Ranassa Norjassa puolestaan alkaa massiivisen akkutehtaan pilottivaiheen rakentaminen.

Pohjoisen kaupungit, kauppakamarit ja maakunnat julkistivat toukokuun alussa keskustelunavauksen, ”Pohjoisen tulevaisuuskatsaus – Suomen sampo ja portti länteen”. Katsaus kokoaa pohjoisen alueen kehityskulkua ja erityispiirteitä, joita Suomen olisi hyvä huomioida ja hyödyntää koko maamme kestävän kasvun parhaaksi.

Esimerkiksi puhdasta energiaa tulisi käyttää Suomessa korkean jalostus­arvon tuotteiden valmistamiseen sen sijaan, että myymme arvokkaan vihreän energian ulkomaille. Kyse on suomalaisten yritysten mahdollisuuksista ja työ­paikoista.

Kirjoitus on julkaistu aiemmin TEK-lehdessä 3/2022 Tulevaisuutta rakentamassa -palstalla.

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare