Laajennetaan ja nostetaan kotitalousvähennystä

(Julkaistu Kaleva Median paikallislehdissä 10/2020)

 

Poikkeuksellinen korona-aika on muuttanut kotona elettyä arkea, niin töiden kuin muiden tarpeiden ja toimintatapojen osalta. Keväällä monessa perheessä tasapainoiltiin etätöiden ja koululaisten etäkoulun ja lastenhoidon kanssa. Toivotaan, ettei siihen tarvitse enää palata. Erityisesti iäkkäämmät ihmiset ovat tarvinneet apua niin hoivaan, siivoukseen kuin ruokatoimituksiin. Monissa kodeissa on teetetty pieniä remontteja.

 

Tässä ajassa on siis monta hyvää syytä tarttua kokoomuksen ehdotukseen siitä, että laajennetaan ja nostetaan kotitalousvähennystä sekä luodaan yli 75-vuotiaille oma ”superkotitalousvähennys”. 

 

Laajennettu kotitalousvähennys on hyvä tapa edistää kotona tehtävän työn teettämistä ja pyörittää talouden rattaita. Tämä loisi asiantuntijoiden mukaan jopa tuhansia uusia työpaikkoja. Samalla se on tehokas keino ehkäistä ja vähentää harmaata taloutta.

 

Kuitenkin vihervasemmisto-hallitus keskustan tukemana on toiminut päinvastoin. Se kavensi ja alensi kotitalousvähennystä, 150 eurolla sekä laskemalla vähennysprosentteja 5-10. Miksi juuri nyt, kun pitäisi tavoitella työllisyyden nousua ja harmaan talouden torjuntaa. Hallituksen teot eivät täsmää tavoitteiden kanssa.

 

Kotitalousvähennyksen on tarkoitus mahdollistaa arkea helpottavien palveluiden hankkimista, erityisesti lapsiperheille ja ikääntyneille. Sen laajentaminen on tärkeää, sillä korona uhkaa palvelualojen työpaikkoja. Kokoomus on ehdottanut, että vähennystä laajennettaisiin eri energiaremontteihin, toisen puolesta kaupassa ja apteekissa asiointiin ja ruokapalveluihin sekä luotaisiin yli 75-vuotiaille oma ”superkotitalousvähennys”. 

 

Ikäihmisten osuus väestöstämme nousee. On tärkeää tehdä parannuksia ja helpotuksia heidän toimeentuloon ja palveluihin sekä tukea kotona-asumista. Tähän yksi merkittävä kohennus olisi ns.superkotitalousvähennys yli 75-vuotiaille. Siinä verovähennysoikeus nostettaisiin 70 prosenttiin ja 100 euron omavastuu poistettaisiin. Lisäksi palvelujen ostoon annettaisiin enintään 1 200 euroa vuodessa tukea heille, joiden verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen. 

 

Kokoomuksen superkotitalousvähennys pohjaa Sitran eli Suomen itsenäisyyden rahaston laskelmiin. Siitä hyötyisivät ikäihmisten lisäksi myös omaiset ja muu lähipiiri. Pitkällä aikavälillä se vähentäisi kuntien vanhuspalvelujen kysynnän kasvua. Mallista hyötyisivät myös hoiva-, hoito- ja siivouspalveluja tekevät paikalliset pienyritykset, jotka voisivat kysynnän kasvaessa palkata lisää työntekijöitä.

 

Kotitalousvähennyksen laajentamisen olisi yksinkertainen ja ripeä keino edistää ja vauhdittaa kotitalouksien järkivihreitä energiaremontteja. Perheiden rahapussit ja ilmasto kiittäisivät, kun sekä lämmitykseen kuluva euromäärä että päästöt pienenisivät.

Ympäristöministeri haluaa kuitenkin edetä hitaiden ja byrokraattisten energia-avustushakemusten keinoin, joista suurin osa on edelleen hakemusjonossa. 

 

Ajattelen, että kaikki kodeissa tehtävä työ on arvokasta. Olkoon se hoivaa, siivousta, turvaa tai remontteja, vaikkapa lämmitystapaan. Olemme nostaneet kotitalousvähennyksen laajentamisen esiin eduskunnassa, viimeksi lokakuussa kyselytunnilla. Selvitys asiasta on käynnistetty ministeri Vanhasen toimesta. Toivottavasti toimet johtavat siihen, että voimme laajentaa ja nostaa kotitalousvähennystä ensi vuodelle.

 

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare