Perheille apua oikeaan aikaan

(”Eduskunnasta” – kolumni julkaistu Kalevassa 30.12.2015)

Vaikka joulu ja vuodenvaihde ovat usein mukavaa yhdessäolon aikaa, monessa kodissa myös pelko läheisistä, taloudesta tai terveydestä valtaa sijaa. Ovat syyt pelkoon mitkä tahansa, niihin on kyettävä tarjoamaan varhaista apua ja tukea, niin läheisiltä kuin yhteiskunnan taholta. Lapsi- ja nuorisopolitiikan panostuksia on siirrettävä pelkkien seurausten hoitamisesta enemmän syihin, perheiden arjen tukeen ja ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Lehtien otsikot rummuttavat säästöjä, vaikka monella sektorilla käytetään rahaa enemmän kuin koskaan aiemmin. Kymmenessä vuodessa lastensuojelun kustannukset ovat nousseet noin 200 miljoonasta noin 750 miljoonaan euroon ja lastenpsykiatrian kulut ovat moninkertaistuneet. Tarkkaa vertailua hankaloittavat kuntien erilaiset tilastointitavat.

Meillä ei ole varaa puuhasteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnin kustannuksella. Lapsi- ja nuorisopolitiikka tarvitsee kokonaisvaltaista ohjausta sekä yhteistä, pidemmän ajan näkemystä. On sivuutettava hallintokeskeisyys.
Valtakunnan tasolla tarpeeseen vastaa hallituksen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, jonka lähtökohtana on perheiden monimuotoisuus ja lapsen edun edistäminen. Tavoitteena on vahvistaa vanhemmuutta ja matalan kynnyksen palveluita, lapsi- ja perhelähtöisesti.

Tarvitaan rajoja ja rakkautta, tietoa ja tukea vanhemmuuteen – edellytyksiä perheen sujuvaan arkeen, liikkumiseen ja hyvinvointiin. Oulussa tähän herättiin uuden Oulun kynnyksellä, jolloin yhdistettiin lautakuntia ja purettiin hallintorajoja. Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma antoi hyviä eväitä toteuttaa kokonaisvaltaista, asiakaslähtöistä ja osallistavaa perhepolitiikkaa. Suunta on oikea, vaikka työtä vielä riittää.

Muuallakin on toteutettu kokeiluja, joiden hyvät käytänteet toivottavasti leviävät. Imatran kaupungin palkittu hyvinvointineuvola ja satsaukset perhetyöntekijöihin ovat alentaneet kaupungin lastensuojelun kuluja merkittävästi. Turussa tehdään lasten käytöshäiriöiden ennaltaehkäisevään hoitoon liittyvää lastenpsykiatrian huippututkimusta. Sen pohjalta käynnistyi hoito-ohjelma ”Voimaperheet”. Siellä ongelmia ratkaistaessa lasta ei kutsutakaan vastaanotolle vaan sen sijaan ohjeita ja kasvatusvinkkejä annetaan vanhemmille ja muille aikuisille. Nähtäväksi jää, miten suuri osa lasten käytöshäiriöistä siis ratkeaa tukemalla vanhempia ja perheitä.

Lastensuojelun kulut alenevat ja moniin ongelmiin löytyy ratkaisu, kun perheet saavat oikea-aikaista apua ja tukea vanhemmuuteen. Myös meidän päättäjien ja vastuunkantajien eduskunnassa on tehtävä laaja-alaista yhteistyötä, jotta lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma toimenpiteineen saa ansaitsemansa huomion.

Mari-Leena Talvitie
Kansanedustaja (kok)

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare