Tiedote: Tiedustelulainsäädäntö tuo Suomen uudelle turvallisuuden aikakaudelle

Tiedote
Julkaisuvapaa heti
25.1.2018

Mari-Leena Talvitie: Tiedustelulainsäädäntö tuo Suomen uudelle turvallisuuden aikakaudelle

Kansallinen turvallisuus on hallituksen tänään esittämien siviili- ja sotilastiedustelua sekä tiedustelun valvontaa koskevien lakien ytimessä. Lakipaketti luo poliisille ja muille turvallisuusviranomaisille ajantasaiset tiedusteluvälineet, jotta he pystyvät kantamaan vastuuta suomalaisten turvallisuudesta. Tiedustelun valvonnalla varmistetaan viranomaisten asianmukainen toiminta ja se, että kansalaisten perusoikeudet toteutuvat.

”Maailma muuttuu ja turvallisuusympäristömme sen mukana. Uudet uhat vaativat monitasoisempia tutkintakeinoja. Tiedustelulainsäädännön myötä Suomi ottaa ison harppauksen, jolla taataan kansallista turvallisuuttamme”, kokoomuksen kansanedustaja ja hallintovaliokunnan jäsen Mari-Leena Talvitie toteaa.

On tärkeää, että ulkoapäin kohdistuva uhkaa kyetään torjumaan tehokkain keinoin. Tämän vuoksi viranomaisten kykyä puuttua Suomen rajojen ulkopuolella suunniteltuihin iskuihin on ollut yksi keskeisimmistä muutoksista. Tietoliikennetiedustelun tarkoituksena on vahvistaa viranomaisten kykyä saada tietoa Suomen rajat ylittävistä tietoliikennekaapeleista ja niiden kautta kulkevasta informaatiosta.

”Tietoliikennetiedustelun tarkoituksena on hankkia tietoa kaikista vakavimmista Suomea uhkaavista rikoksista. Pelko kaikkia kansalaisia koskevasta massavalvonnasta on turha. Mikko ja Maija voivat olla huoletta: heidän WhatsApp -viestittely kavereiden kanssa ei jatkossakaan päädy viranomaisten tietoon”, Talvitie toteaa.

Tiedustelulainsäädännön tehtävänä on viime kädessä turvata vakaa ja demokraattinen yhteiskunta. Turvallinen yhteiskunta on sellainen, jossa kaikilla on mahdollisuus elää sujuvaa arkea ja uskoa tulevaisuuteen. Kevään aikana eduskunnan käsittelemä tiedustelulainsäädännön kokonaisuus tukee näitä tavoitteita.

Lisätietoja:
Mari-Leena Talvitie
puh. 044 527 3288

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare