Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta 55 vuotta

23.5.2015 Pörssitalo, Helsinki

Kansallisen Kokoomuksen tervehdys

Puoluevaltuuston pj. Mari-Leena Talvitie

 

Arvoisa Kokoomuksen opiskelijaliitto

Tuhatkunnan puheenjohtaja ja liiton johto

Hyvät Tuhatkunnan entiset aktiivit

Hyvä juhlayleisö

 

On ilo ja kunnia tuoda Kansallisen Kokoomuksen tervehdys juhlivalle, keski-ikäiselle Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunnalle.

Olette valinneet sopivan ajankohdan näin eduskuntavaalikevään juhlalle. Viimeiset kaksi viikkoa on käyty tiiviitä ja työryhmäpainotteisia hallitusneuvotteluja Smolnassa. Poliittisen keskustelu ja odotukset ovat kulminoituneet moneen teillekin tärkeää asiaan. Uskon, että olette saaneet tiettyjä tavoitteitanne läpi – Todettava on sekin, että huolimatta tulevan hallitusohjelman yksityiskohdista, mikä lähiviikkona kootaan – tulossa on myös vaikeita päätöksiä, leikkauksia ja sopeutuksia.

Opiskelijajärjestöt ovat osoittaneet ihailtavaa sinnikkkyyttä joka-aamuisella aktiivisuudella Smolnan edessä.

Kokoomus nosti eduskuntavaaleissa ja strategisessa hallitusohjelmassa keskiöön työn sekä tarpeen uudistaa työn tekemiseen ja teettämiseen liittyviä tekijöitä. Suomi voi menestyä vain panostamalla osaamiseen, työhön ja yrittäjyyteen. Tulevaisuuden palvelut, koulutus ja opiskelijoiden hyvinvointi rahoitetaan yksityisen sektorin työpaikoilla – vain sitä kautta pystymme tulevaisuudessa olla Euroopan aivot ja osaajat.

Olemme tulleet siihen kohtaan, että Suomen hyvinvoinnin pilarit eivät ole kestävällä pohjalla. Ainoa tie kestävään tulevaisuuteen on tehdä päätöksiä, jotka lisäävät työtä Suomessa.

Tiedämme, että Kansallinen Kokoomus on vahva arvopuolue, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa paremminvointivaltiota, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä elämässään ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomus kun ei ole yksittäisen kansanosan eturyhmä. Olemme kansallinen yleispuolue ja toimintamme lähtökohtina ovat kannustavuus, sivistys, suvaitsevaisuus ja välittäminen – mahdollisuuksien tasa-arvo, yksilöllisiä valintoja korostaen.

Kokoomusperhe on monipuolinen ja osaava joukkue, jolla on laajaa kokemusta eri yhteiskuntasektoreilta. Kokoomuslaisten tavoitteena on kehittää suomalaista yhteiskuntaa kokonaisuutena sekä toimia sen puolesta, että Suomi on tulevaisuudessakin maa, jossa on hyvä asua, opiskella, elää, tehdä työtä ja yrittää.

 

Entä millaisena puolue näkee Kokoomusopiskelijat?

Kokoomusopiskelijoiden tehtävänä on ollut niin puolueessa kuin yhteiskunnassa tuoda esiin sitä, että vain sivistyksen kautta on yhteiskunnalla mahdollisuus saavuttaa suurimmat, kestävimmät voitot. Olette halunneet tuoda poliittiseen keskusteluun erilaisia ja uusia yhteiskunnallisia avauksia.

Opiskelijatoiminta – kuten puoluetoiminta – opettaa toimimaan yhdessä, kantamaan vastuuta, hoitamaan pieniä ja isoja projekteja, suunnittelemaan ja rakentamaan tulevaa – vaikuttamaan siihen, että maailma on hieman parempi paikka tuleville sukupolville kuin menneille sukupolville. Opiskelijatoiminta luo edellytyksiä ja oppeja rakentaa jopa läpi elämän kestäviä kumppanuuksia, ystävyyksiä ja verkostoja sekä niistä kumpuavia mahdollisuuksia erilaisiin yhteistyömuotoihin.

Joudun toteamaan, että tässä sähköisessä maailmassa oli hieman vaikeaa – tai oikeastaan lähes mahdotonta löytää Tuhatkunnan historiaa – sitä ei nimittäin sähköisessä muodossa löytynyt. Puoluevaltuuston puheenjohtajan täytynee hankkia kesälukemiseksi Vesa Vareksen Puolueen sparraaja-kirjan, jotta pystyn sivistää itseään myös kansallisten ylioppilaiden taustasta ja historiasta.

Wikipedia sentään listasi Tuhatkunnan entiset puheenjohtajat ja pääsihteerit. Omasta ja Kokoomuksen puolesta puoluevaltuuston puheenjohtajana sekä eduskuntaryhmän puolesta ryhmän edustajana lausun lämpimät ja isot kiitokset kaikille kokoomusopiskelijoiden aktiiveille. ISO KIITOS kaikesta siitä opiskelijakunnan ja sydämen sivistyksestä, mitä teistä jokainen on omalla panostuksella ja ajatuksilla, teoilla tehnyt ja antanut Kansallisen Kokoomuksen eteen.

Samalla esitän toiveen nykyisille ja tuleville toimijoille, että ylittäkää niitä rajoja, jotka muiden silmissä ovat ylittämättömiä opetelkaa innostumaan, kuuntelemaan, linjaamaan ja tekemään valintoja myös niistä asioista, mitkä eivät ole tutuimpia rakentakaa siltoja niiden vetten välille, joiden poikki ei ole totuttu kulkemaan kutsukaa yhteiseen pöytään henkilöitä, joita kukaan ei koskaan aiemmin ole kuunnellut uskaltakaa koputtaa ovelle, jonka ajatellaan olevan ikiajoiksi lukkiutunut.

Vaalikaa ja vahvistakaa, uudistakaa ja sivistäkää järjestöänne – sitä kautta te ja Kokoomus voi rakentaa tulevaisuudessa sydämen ja opiskelijapolitiikan sivistystä sekä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.

Näillä sanoilla toivotan omasta ja puolueen puolesta kaikille mitä yhteisöllisintä ja ihaninta keväistä (keski-ikäistä) juhlailtaa!

 

 

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare