Kokoomuksen Talvitie: Lisätalousarviosta tärkeitä panostuksia Ouluun

Oululainen kansanedustaja ja Kokoomuksen varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie on tyytyväinen hallituksen lisäpanostuksiin lisätalousarvioesityksessä.

Kun poliisi julkisti tammikuussa useita lapsiin kohdistuneita seksuaalirikosepäilyjä, oululaiset kansanedustajat vaativat valtiolta lisäresursointia. Tänään valtioneuvosto on päättänyt lisätalousarviossa näistä toimista, joista Ouluun arvioidaan kohdentuvan kaiken kaikkiaan 1,85 miljoonaa euroa.

”Valtion toimet ja resursointi Ouluun ovat mittavia ja vaikuttavia. Nämä toimet tukevat matalan kynnyksen lapsi- ja nuorisotyötä, ennaltaehkäisevää toimintaa sekä lisäävät niin toimijoiden yhteistyötä kuin turvallisuusviranomaisten resursseja”, kertoo Talvitie.

Talvitie nostaa esimerkeiksi lisäpanostuksen nuorisotyöhön (300 000 euroa) sekä lasten ja nuorten psykososiaaliseen tukeen, josta tulee Ouluun pilotti (500 000e). Yhtä lailla on tärkeää panostaa uudenlaisiin toimiin netissä ja tukea niin vanhempia kuin koulujakin, esimerkiksi Grooming ilmiön torjunta kouluissa ja opetustoimen henkilöstön koulutus 600 000e (arvioitu jyvitys) sekä nettipoliisitoiminnan vahvistaminen (Ouluun 2htv + KRP:n tuki) 150 000 euroa.

”Lasten ja nuorten yksinäisyys ja siitä johtuva yhteisön kaipuu ovat aikamme ilmiö. Toimet, jotka vahvistavat lapsille ja nuorille harrastuksia, mielekästä tekemistä sekä antavat tukea nuorille ja perheille, jotka sitä tarvitsevat ovat vaikuttavia”, huomauttaa Talvitie

Aiemmin hallitus kohdensi Oulun ensi- ja turvakoti ry:lle sekä Vuollen setlementti ry:lle (Oulun poikien talo) yhteensä 250 000 euron avustukset sekä Väestöliitto ry:lle 180 000 euron avustuksen. Nämä kaikki tekevät tärkeää ennaltaehkäisevää työtä.

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare