Oikeudenmukaisuutta rakentaen tulevaisuuden hyvinvointia

Päättäjien on ymmärrettävä, että tämän päivän opiskelijat ja nuoret aikuiset ovat tulevaisuuden työntekijöitä, hyvinvoinnin veronmaksajia eli tulevaisuuden rakentajia. On tärkeää, että opiskelijat, opiskelupaikkaan katsomatta, vastavalmistuneet ja nuoret aikuiset, lapsiperheet – voivat hyvin ja he rakentavat omaa tulevaisuuttaan luottavaisena. Heikko työllisyystilanne luo väistämättä jatkuvaa epävarmuutta yksilön arkipäivään, kykyyn toimia sekä tulevaisuuden suunnitteluun.

Yhteiskunnan kannalta suunnitelmallisella, pitkäntähtäimen koulutuspolitiikalla on iso merkitys myös työllisyyteen. Ennakoiva koulutuspolitiikka luo edellytykset työllistymiseen ja yrittämiseen. Opiskelualojen aloituspaikkamäärät, alueellisuus sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisy on ”pöydällenostettavia” asioita. Niistä on pystyttävä sopimaan niin valtakunnan kuin maakunnan sekä seudun tasolla, katsoen jokaiselta kantlta.

Nuoren kannalta on tärkeää, että valmistumisen jälkeinen työpaikka löytyy mahdollisimman nopeasti.
Tämä vähentää nuorisotyöttömyyttä, joka varsinkin Pohjois-Pohjanmaalla ja erityisesti Oulussa on hälyttävän korkea. Yksilön kannalta valmistumisen jälkeinen työllistyminen ehkäisee turhautumista ja luo uskoa tulevaan. Tulevan eduskuntakauden aikana moni tämän hetken työntekijä jää eläkkeelle – työpaikkoja vapautuu. Valtakunnan tasolla puhutaan hälyttävästä työvoimapulasta. Toisin on kuitenkin Oulussa, Oulun seudulla ja melkein koko Pohjois-Pohjanmaalla. Meillä on nuoria, opiskelijoita ja vastavalmistuneita enemmän kuin eläkkeelle jääviä. Samalaiset päätökset ja teot, jotka toimivat muualla Suomessa, eivät toimi täällä. Tarvitsemme esimerkiksi ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja enemmän kuin muualla.

Oulussa kaupunki on tehnyt merkittäviä panostuksia, jotta saamme nuorisotyöttömyyden ja nuorten syrjäytymisen hallintaan. Kaupungilla on oppisopimuskoulutusta, työpajatoimintaa ja kuluvana talvena Oulu aloitti Taitajien talo-toiminnan vastavalmistuneille korkeakoulutetuille. Nämä ovat tärkeitä, sillä kaupungin tulee osaltaan olla tukemassa työllisyysprosesseja, vaikka se ei ole joka tilanteessa työpaikan tarjoaja. Valmistuneelta, koulutetulta nuorelta osaajalta ei voi vaatia laajaa työkokemusta vaan on muistettava se, että työ tekijäänsä opettaa.

Meidän on tehtävä omat panostuksemme koulutuksen ja työelämän yhteyden parantamiseen – tulevaisuuden työntekijät ja hyvinvointimme veronmaksajat koulutetaan tänään. Kaupungin ei saa työnantajana suosia perusteettomia määräaikaisia työsuhteita. Työttömänä olevan nuoren työllistymistä on helpotettava poistamalla ”etuloukkoja”. Työn tekeminen ja sen vastaanottaminen on tehtävä sekä taloudellisesti että sosiaalisesti kannatettavammaksi kuin työttömyys.

Lisäksi on huomioitava, että jokaisella on oltava mahdollisuus laadukkaaseen terveydenhoitoon, sujuvaan joukkoliikenteeseen, maksuttomiin kirjastopalveluihin sekä hyvinvointia tukeviin kohtuuhintaisiin liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Nämä edesauttavat sopeutumista ja pysymistä yhteiskunnan toimijana, vaikka joutuisi kohtaamaan väliaikaisen työttömyyden. Yhteiskunnan palveluiden edelle menevät kuitenkin riittävä terveys, hyvät ihmissuhteet ja usko elämään – ne ovat hyvinvoinnin kannalta tärkeimmät.

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare