Puoliväliriihestä satsauksia turvallisuuteen

(Julkaistu Kalevan Eduskunnasta – palstalla 17.5.2017)
Positiivinen häivähdys taloudessa luo toivottua ja tarvittavaa uskoa tulevaisuuteen. Sitä tukee osaltaan Sipilän hallituksen uudistukset: työn verotuksen kevennys, normien purku, vastuullinen talouspolitiikka ja kilpailukykysopimus. Näiden taakse ei kuitenkaan voi peittää Suomen tulevaisuuden kestävyyden kannalta tärkeitä tekijöitä. Sitä, että vienti on saatava kestävään kasvuun ja julkisen sektorin kuluja on pienennettävä. Samalla julkisen sektorin on kyettävä irtaantumaan hallintokeskeisyydestä ja toimittava asiakaslähtöisesti.

Hallituskauden puolivälitarkastelu tehtiin kehysriihen yhteydessä. Viennin ja pohjoisen kannalta merkittävin työvoitto oli Oulun Sataman syväväylän rahoitus. Puoluevaltuuston puheenjohtajana kuulun puolueen ministeriryhmään ja olin kehysriihessä, tällä kertaa ministeri Risikon kanssa hallituksen turvallisuusryhmässä.
Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden vahvistamiseen tehtiin ensi vuodelle lähes sadan miljoonan euron satsaus, jolla reagoidaan turvallisuusympäristön muutoksiin ja uhkien ennaltaehkäisyyn. Nämä edellyttävät ennakointi- ja analysointikykyä, yhteistä tilannekuvaa, lainsäädäntötoimia toimivaltuuksien tarkistamiseksi sekä turvallisuusviranomaisten suorituskyvyn turvaamista ja vahvistamista. Poliisille lisäkohdennus on 34,5 miljoonaa euron ja Suojelupoliisille 3,5 miljoonaa euroa. Rajavartiolaitoksen määrärahoja lisätään noin 8 miljoonalla muun muassa ulkorajojen toimintaan.
Meidän alueen turvallisuustoimijoita on huolestuttanut jo pitkään Oulun Poliisitalon sisäilmaongelmat. Ne ovat pitkittyneet ja laajentuneet, osin jopa Oikeustalon puolelle. On huolehdittava jokaisen työturvallisuudesta, ja erityisesti heidän, jotka vastaavat meidän kaikkien turvallisuudesta. Yksikin tapaus, joka työssään sairastuu, on liikaa eikä sitä pidä sallia. Toimin eduskunnassa sekä hallinto- että lakivaliokunnissa. Tilanteeseen tarkemmin tutustuttua on selvää, että kaikki ratkaisuvaihtoehdot on hyvä käydä läpi. Tarvitaan toimivia, turvallisia ja kokonaistaloudellisia ratkaisuja.
Hallituksella riittää toteutettavaa ja linjattavaa uudistuksissa. Kahdessa vuodessa voidaan tehdä vielä paljon, jos on tahtoa ja rohkeutta. Sitä ainakin Kokoomuksen joukkueesta löytyy. Katse siirtyy elokuun budjettiriiheen, jossa pöydällä on ainakin paikallinen sopiminen, yritystukien uudelleenarvioiti ja perhevapaauudistuksen käynnistys.

Hallituskauden alkaneen jälkipuoliskon Suomi toimii myös Arktisen neuvoston puheenjohtajamaana, joka tuo Ouluun kesäkuussa EU-johtajia. Se antaa Suomelle ainutlaatuisen väylän vaikuttaa yhteiseen arktiseen tulevaisuuteemme.
Mari-Leena Talvitie
Kansanedustaja (kok.)

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare