Kokoomuksen ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa nuorten tulevaisuudesta 21.11.2023

Arvoisa puhemies,

Sain oululaisnuorilta aikanaan paperin. Nuoret kirjoittivat: “mitä väliä, miten monta ammattilaista, mitä niitä nyt onkaan, jos kukaan ei kuitenkaan välitä”.

Paperi on vieläkin työhuoneeni seinällä muistuttamassa minua siitä, miten tärkeää on välittää.

 

Arvoisa puhemies,

Nuortemme hyvinvointi eriytyy.

Suurin osa nuoristamme voi hyvin.

Yhä useammalla on opiskelu- ja työpaikka. Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrä vähenee entisestään. Suurin osa nuorista suhtautuu tulevaisuuteensa optimistisesti.

Samaan aikaan osa nuorista voi entistä huonommin ja pahoinvointi kasaantuu. Mielenterveyden haasteet ovat kasvaneet.

Koronapandemia vaikutti monin eri tavoin nuorten elämään. Rajoitukset vaikeuttivat opintoja, siirtymistä työelämään sekä ystävyys- ja perhesuhteita. Oli vaikeampi saada apua, ja yhteiskunnan palveluita.

Vaikka maailma on nyt auki, pandemian haavoja paikataan yhä. Ilmastonmuutos, sodat ja konfliktit heikentävät osaltaan uskoa tulevaan.

Lähes joka kymmenes nuori on koulutuksen sekä työmarkkinoiden ulkopuolella – vaarassa syrjäytyä.

Yhteiskuntana meidän on pystyttävä parempaan. Ketään ei saa syrjäyttää eikä kenenkään pidä syrjäytyä.

Me kokoomuksessa haluamme, että jokaisella lapsella ja nuorella on uskoa tulevaan. Uskoa siihen, että vaikeistakin ajoista selvitään, yhdessä. Se on kokoomukselle keskeinen arvo.

Tämä jos mikään, on tulevaisuuskysymys.

 

Arvoisa puhemies,

Eniten epävarmuutta omassa elämässään nuoret ovat kokeneet työllistymisestään, toimeentulostaan ja tulevaisuudestaan.

Siksi vastuullista politiikkaa on se, että jokaisella on mahdollisuus opiskella ja tehdä töitä. Koulutus parantaa mahdollisuuksia työllistyä, nostaa tulotasoa ja on paras työttömyyden turva.

Pidämme huolen siitä, että Suomessa, rakkaassa isänmaassamme, jokaisella on mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin tahtoa riittää.

Itse ponnistin pienestä eteläpohjalaispitäjästä ja suoritin ensimmäisenä perheestäni ylemmän korkeakoulututkinnon.

Me kokoomuksessa haluamme, että tämä on mahdollista tulevaisuudessakin. Siksi panostamme siihen, että jokainen nuori saa peruskoulussa riittävät perustaidot, joilla pääsee opinnoissaan eteenpäin.

Hyvinvointiyhteiskunnan tehtävä on tasata kotoa saatuja eväitä myös huomenna. Leivän välissä on margariinin lisäksi juustoa tai meetvurstia.

 

Arvoisa puhemies,

Kannamme vastuuta tulevista sukupolvista huolehtimalla myös julkisen talouden kestävyydestä. Hallitsemattoman velanoton on päätyttävä.

Ilman tätä vastuunkantoa, emme voi turvata nykyisiä tasavertaisia koulutus- ja työmahdollisuuksia tuleville sukupolville.

Julkisen talouden säästöjen lisäksi päivitämme yhteiskuntamme rakenteita ja uudistamme työmarkkinoita. Helpotamme yritysten mahdollisuuksia työllistää. Uudistusten myötä yhä useampi nuori löytää sen ensimmäisen kesätyöpaikan ja pääse töihin.

Kantamalla vastuuta tässä ja nyt voimme varustaa jokaisen lapsen ja nuoren riittävillä eväillä elämään myös tulevaisuudessa.

 

Arvoisa puhemies,

Kun nuorilta kysytään, mitkä asiat auttavat selviytymään vaikeista tilanteista, tärkeimpinä esiin nousee ystävät ja oma perhe – välittävä yhteisö.

Sama viesti välittyi nuorten terveisissä. ”Mitä väliä, jos kukaan ei kuitenkaan välitä.”

Usein yksikin välittävä aikuinen riittää, kannattelee.

Jokaiselle nuorelle tulee taata turvallinen lähiyhteisö. Se voi olla esimerkiksi perhe, koulu, opiskelupaikka, harrastus tai työ. Paikka, jossa ei kohtaa kiusaamista, syrjintää tai väkivaltaa, vaan jokainen hyväksytään omana itsenään. Paikka, jossa on hyvä olla.

 

Arvoisa puhemies,

Nuoret eivät ole yksi yhtenäinen joukko, vaan nuorten elämäntilanteet, ja tarpeet vaihtelevat – kuten muillakin ikäluokilla. Nuoret ovat opiskelijoita, työssäkäyviä veronmaksajia ja lasten vanhempia muutaman mainitakseni.

Kokoomus haluaa, että jokainen nuori saa lähtökohdistaan riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet, rakentaa ahkeruudellaan ja valinnoillaan omannäköistään elämää.

Jotta jokainen nuori löytää oman paikkansa maailmassa. Se on tulevaisuuskysymys.

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare