Tekniikka muuttaa maailmaa – ja osaamisen tarpeita (kolumni Teksuutimet 2/2014)

Tekniikkaa muuttaa maailmaa
- ja osaamisen tarpeita
Mikä sai sinut kiinnostumaan tekniikan opiskelusta? Haluatko ohjelmoida, suunnitella rakennuksia vai muuttaa maailmaa? Oletko huomannut, että sinä – fuxi tai teekkari – opiskelet tutkintoa, joka antaa sinulle erikoisen laajat mahdollisuudet työelämässä? Diplomi-insinöörin tutkinto avaa hyvin erilaisia ovia. Voit tehdä töitä asiantuntijana, toimitusjohtajana, käyttöinsinöörinä, yrittäjänä, terveydenhuollon kehittäjäna, erilaisten palvelutuotteiden innovoijana tai vaikka kaupunginjohtajana* – vain muutamia mainitakseni.
Tulevaisuudessa tarvitaan myös sellaista osaamista, jota on nyt vaikea kuvitella. Työelämässä on meneillään murros, jonka johdosta moni työtehtävä saa ihan uuden sisällön ja merkityksen. Osa työpaikoista katoaa, toisaalta syntyy myös uusi. Mikä parasta, sinä voit parhaillaan – opiskeluaikanasi – vaikuttaa siihen, millaista osaamista saat ja miten pystyt sitä jalostamaan.
Kun itse hain keväällä 2000 opiskeleaan ympäristötekniikkaa, olin kiinnostunut luonnontieteistä, yhteiskunnasta ja tekniikasta. Opiskelujen ohella ja välillä tein pieniä ja suuria kiltapestejä ja kannoin vastuuta ylioppilaskunnassa. Rahoitin opintoja tekemällä muun muassa kansanedustajan avustajan töitä. Kilta- ja ylioppilaskuntatoiminnassa oppi kuuntelemaan toisia, jalostamaan ideoita ja tekemään yhteistyötä. Nämä opit ovat olleet monesti koetuksella ja niitä on tarvittu useasti. Viimeeksi Oulun seudun kahdeksen kunnan kuntarakenneselvityksessä, joka on juuri käynnistynyt.
Tekniikan yhteiskuntapainotus on napannut minut. Olen kolmatta kautta kaupunginvaltuutettuna ja avustanut useita kansanedustajia. Kevään eurovaaleissa olen meppiehdokkaana. Toivon välillä, että teekkaritaustaisia ihmisiä olisi päättäjinä ja yhteisten asioiden hoitajana enemmän. Oulussa tilanne on varsin mainio, mutta valtakunnan tilanne on toinen. Ketä DI-taustaisia ministereitä muistat?
Tekniikka muuttaa maailmaa, kuten myös osaamisen tarpeita. Ihmiset pysyvät ihmisinä – on kyse sitten yrittäjästä, arkkitehdista tai kaupunginjohtajasta*. Opiskeluaikana kannattaa joskus pohtia, mitä haluaisit maailmassa muuttaa ja millaista osaamista siinä voisi tarvita? On kyse sitten pienistä tai isoista tavoitteista, vastaukset voivat auttaa keskittymään olennaiseen – mitä se kunkin meidän kohdalla onkaan.
Mari-Leena Talvitie
Oulun kaupunginvaltuuston pj.
DI, tulevaisuuden rakentaja
*Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennasen kasvattajakilta on Ympäristörakentajakilta, silloinen Rakentajakilta.
FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare

Oulun seutu nuorisotyöllisyyden kokeilualueeksi

Julkaistu Oulu-lehdessä 20.03. Lue verkkosivuilta: http://www.oululehti.fi/edoris?tem=ou_lsearchart&search_iddoc=7382510 

Tulevalla eduskuntakaudella aiotaan asettaa erilaisia kuntakokeiluja. Olemme valmistelleet ensi kertaa ”Pohjoisesta kasvua ja elinvoimaa” – Oulun kaupungin tavoitteet uuteen hallitusohjelmaan. Työ sujui mutkattomasti seitsemän puolueen kesken ja yhteiset tavoitteet löytyivät myös seudun kuntien kanssa.

Tavoitteenamme on, että toisen asteen koulutus vastaa alueen ikärakennetta ja kysyntää hyödyntämällä uudenlaisia toimintamalleja. Esitämme myös, että tulevalla hallituskaudella Oulun seutu valitaan nuorisotyöllisyyden kokeilualueeksi.

Tähän on monia perusteita, kuten nuori ikärakenne – oululaisen keski-ikä on reilu 36 vuotta – ja maan korkein nuorisotyöttömyys. Nämä yhdistettynä ammatillisen koulutuksen suppeaan tarjontaan ovat jo pitkään olleet uudistuksen ja jatkuvan kehityksen kipupiste alueellamme.

Nykyinen oppisopimusmalli on tullut tiensä päähän. Työsopimusluonne ja siitä johtuvat vastuut ja velvollisuudet eivät ole tarpeeksi joustavia ja kannustavia. Oppisopimusta on uudistettava vastaamaan työelämän tarpeita. Se voisi tapahtua luomalla oppisopimuksen rinnalle uusi koulutussopimus.

Koulutussopimus solmittaisiin nuoren ja koulutuksen järjestäjätahon kanssa. Se olisi houkutteleva väylä ammattiin ja työelämään. Nuori saisi kunnon opetuksen sekä vankemman ohjauksen, nimenomaan koulutuksen järjestän taholta.

Toimiessani kaupunginhallituksen puheenjohtajana käynnistimme oululaisen oppisopimuksen kuntalisän. Kuntalisä on oululaisille yrityksille 350 euron suuruinen. Yritys saa tukea 12 kuukaudeksi, jos se palkkaa esimerkiksi pitkäaikaistyöttömän tai vailla ammatillista koulutusta olevan nuoren.

Teemme hartiavoimin töitä, että Oulun seudusta tulee nuorisotyöllisyyden kokeilualue. Silloin voisimme pilotoida oppisopimuksen kuntalisän yhdistettynä uuteen, kannustavaan koulutussopimukseen.

Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. On meidän kaikkien etu, että he saavat hyvän elämän edellytykset niin kouluissa kuin työelämässä.

Mari-Leena TalvitieOulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (kok)kahden tulevan

koululaisen äiti

Onnittelupuhe menestyneiden urheilijoiden palkitsemistilaisuudessa 11.3.2015 Oulun kaupungintalolla

Arvoisat palkitut,

hyvät juhlavieraat

On palkitsemisen ja juhlan aika. Olette tehneet viime vuonna eteen töitä ja tietenkin parhain palkinto on se hyvä sijoitus tai voitto, minkä olette saavuttaneet. Omasta ja Oulun kaupungin puolesta minulla on ilo ja kunnia onnitella ja huomioida teidät siitä saavuttamastanne menestyksestä. Samalla Oulun kaupunki haluaa kiittää siitä, että olette halunneet edustaa jotakuta meidän noin 200 oululaisesta urheiluseurasta. Olette näin myös omalta osaltanne kehittämässä meidän rakasta kotikaupunkiamme. Tällä tilaisuudella Oulun kaupunki osoittaa arvostustaan teitä, menestyneitä urheilijoita, kohtaan.

Tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävä palkinto jaetaan puolestaan tänä vuonna kahdeksatta kertaa. Näitä kahta juhlaa on vietetty vuodesta 2011 alkaen samaan aikaan samassa tilaisuudessa ja onnittelut äsken palkinnon saaneille Oulun Judokerholle ja Oulun Frisbeeseuralle.

Menestystä viime vuonna on tullut niin MM-, EM- kuin kansallisellakin tasolla. Palkittavien ja huomioitavien edustama lajikirjo on laaja, sillä edustettuna on yli 20 eri lajia. Palkittavien suuri ikäjakauma puolestaan kertoo sen, etteivät urheilu ja menestyminen ole iästä kiinni.

Oulun kaupunki arvostaa teidän menestyksestänne. Jokainen, joka liikkuu tai urheilee tai on seurannut sitä toimintaa  läheltä, tai tavoittelee jotain muuta isoa päämäärää – tietää, että menestyminen vaatii työtä, hyvää henkeä ja olosuhteita, perheen ja läheisten tukea. Joskus vuodatetaan hikeä ja joskus kyyneleitäkin, niin pettymyksen kuin ilon tunteita. Niinhän se on muutenkin elämässä, on ala- ja ylämäkiä – ja välillä ei tiedä, kumpi on parempi.

Kaupunkien välisessä vertailussa on viime aikoina huomioitu vireä ja monipuolinen liikunta-, urheilu- ja kulttuurielämä. Ne kun ovat asuinpaikan valintaan vaikuttavia vetovoimatekijöitä. Teidän saavuttaman menestyksen myötä on Oulun mielletään niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla urheilu- ja liikuntakaupungiksi, josta ponnistaa teidän lajillenne ja maailmalle osaamista, tahtoa tehdä asioita paremmin, toimia edellekävijänä ja menestyä.

Tiedämme, ettei menestyminen ole tullut tyhjästä. Olette tehneet ankarasti töitä. Tähän on tarvittu lujaa tahtoa ja  lukematon määrä harjoittelutunteja. Lainaan tähän entisen pääministerin Jyrki Kataisen sanontaa – vain sanakirjassa menestys tulee ennen työtä. Tekämänne työ on tuottanut ansaittua tulosta ja tästä lämpimät onnittelut Oulun kaupungin puolesta!

Tällä hetkellä Oulussa on siis noin kaksisataa urheiluseuraa, jotka ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita kaupungille.  Oulussa toimii seurojen edustajista koostuva Seuraneuvottelukunta. Seurojen ja kaupungin välistä vuoropuhelua käydään ja sitä tarvitaan, mm. liikunta- ja urheilupaikkojen vuoroista, Oulussa järjestettävistä urheilukilpailuista sekä liikuntatapahtumista. Käynnissä on parhaillaan selvitys, joka tehdään yhdessä kaupungin ja  Seuraneuvottelukunnan kanssa – liittyen liikunta- ja urheilupaikkojen käyttöön ja siihen liittyvään maksuttomuuteen. Oulu on lasten ja nuorten kaupunki. Oululaisen keski-ikä on 36,6 vuott, mikä on harvinaista koko Euroopan tasolla. Kaupunki tukee lasten ja nuorten liikuntaa esimerkiksi siten, että alle 18-vuotiaiden ryhmien liikuntapaikkojen käyttö seurojen ja ryhmien kautta on maksutonta.Tämä on vuositasolla noin 1,2 miljoonan euron avustus, jota ei siis kerätä vuoromaksuina seuroilta eikä urheilevien lasten vanhemmilta.

Seuroille myönnetään erilaisia avustuksia ja seurat ovat olleet asiantuntijoina mukana uusien liikuntapaikkojen suunnittelussa. Kaikessa tässä tärkeintä meille on, että kaikille oululaisille löytyy monipuoliset mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen. Jokaisesta meistä ei tule mitalisteja mutta jokaiselle on hyvä olla mahdollisuus liikkumiseen. Hyvänä esimerkkinä oli viime elokuussa ensimmäistä kertaa järjestetty Koko Oulu askeltaa – kampanja.  Kahden viikon aikana oululaiset kirjauttivat kävelemänsä kilometrit ja siten kiersimme kolme ja puoli kertaa maailman ympäri, ystävyyskaupunkien kautta. Lähetimme haasteen kaikille kuusikkokaupungeille, jotta monet muutkin lähtevät toteuttamaan samanlaista kampanjaa. Tavoitteena tuleekin olla, että kun Suomi juhlii parin vuoden päästä itsenäisyyden 100-vuotistaivalta, koko Suomi askeltaa vuoden kesällä 2017.

Kaupungit ja urheiluseurat, te urheilijat ja me toimijat voimme olla uudelle aktiiviliikkujalle kannustajana.

Tähän työhön yhteisen hyvän puolesta kutsun meitä kaikkia!

 

Oulun kaupungin puolesta onnittelen teitä kaikkia menestyneitä ja palkittuja!

Nostetaan malja teidän menestykselle, urheilulle ja tasa-arvoiselle liikunnalle!

Kohotetaan samalla malja tulevaisuudelle ja kaikiile niille tavoitteille,

mitä meillä jokaiselle on liikunnan ja urheilun parissa!

Onnea!