Asunto-osakeyhtiölain muutoksesta vauhtia kiinteistökannan kehitykseen

(Kolumni julkaistu Forum24:ssa 6.10.2016)

Useiden kaupunkikeskusten kehittymistä edistäviä hankkeita hidastaa tai jopa estää purkavaan lisärakentamiseen ja täydennysrakentamiseen kohdistuvat asunto-osakeyhtiölain vaatimukset. Purkavalla lisärakentamisella tarkoitetaan muun muassa sitä, kun rakennusta ei ole kokonaistaloudellisesti järkevää korjata ja ainoa vaihtoehto on rakentaa samalle paikalle uusi rakennus tai myydä rakennusoikeus.

Hankkeissa ongelman muodostaa se, että asunto-osakeyhtiölaki vaatii yhtiökokouksen yksimielisen päätöksen lisäksi jokaisen osakkaan suostumuksen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei eri mieltä olevan tarvitse edes kertoa näkemystään yhtiökokouksessa vaan riittää, ettei anna suostumustaan suunniteltuihin toimenpiteisiin.

Törmäsin lain epäkohtaan toimiessani Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajana, vuosina 11-12. Silloin Oulun ydinkeskustassa oli suunnitteilla useissa kortteleissa purkavaa lisä- ja täydennysrakentamista. Tuntui kohtuuttomalta, että joku pitkitti prosessia tahallaan. Joku rahan toivossa, vaikkei siitä juuri kukaan halunnut puhua. Joku vailla ymmärrystä siitä, mitä kaikkea muuta samalla viivästyi.

Hallitusohjelmaan kirjattiinkin ”Sujuvoitetaan asunto-osakeyhtiön päätöksentekoa peruskorjaus-, esteettömyys- ja täydennysrakentamisessa.” Viime kesäkuussa teimme oululaiskollegojen Sarkkinen, Tuppurainen, Vehkaperä ja Vähämäki kanssa aiheesta kirjallisen kysymyksen.

Oikeusministeri oli vastauksessa samoilla linjoilla todeten, että toteutuessaan purkavan lisärakentamisen arvioidaan tuovan paljon uusia mahdollisuuksia, sekä alueiden käytön että asunto-osakeyhtiöiden hallitseman kiinteistökannan, kehitykseen. Ministeri totesi, että muutokset asunto-osakeyhtiölainsäädäntöön valmistellaan hallituskauden aikana. VTT on selvittänyt yksimielisen päätöksen vaatimuksen lieventämisen seurausvaikutuksia ja julkistaa siitä tulokset jatkovalmistelun tueksi lähiviikkoina.

Päätimme vauhdittaa asiaa tekemällä yhteisen lakialoitteen, johon keräämme parhaillaan yli 100 kansanedustajan tukea. Ehdotamme, että ainakin purkavan lisärakentamisen tilanteessa voitaisiin siirtyä enemmistöpäätöksentekomenettelyyn muuttamalla päätöksenteon vaatimus yksimielisyydestä esimerkiksi 90 prosentin vaatimukseen.

On selvää, että lakiuudistuksessa on turvattava jokaisen osakkaan tietty oikeusasema ja –suoja. Tähän keinoksi ehdotamme esimerkiksi osakeyhtiölain lunastusvelvollisuutta ja –oikeutta vastaavaa mekanismia. Sen tarkoituksena on taata, että jokaisella asunto-osakeyhtiön asunnon tai muun huoneiston omistajalla olisi mahdollisuus saada korvaava asunto tai asunnon hinnan mukainen summa.

Toivotaan, että järki voittaa ja valmistelu etenisi jo tulevan talven aikana.

Mari-Leena Talvitie

Kansanedustaja (kok)

 

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare