Puheeni Kiimingin lukion ylioppilasjuhlassa 1.6.2024

Talvitie_Kiimingin_lukio_1_6_2024

Arvoisat ylioppilaat, arvon rehtori, opettajat, vanhemmat ja muut juhlavieraat,

Tänään on suuri päivä. Tänään on päivä, jota te, uudet ylioppilaat, olette odottaneet innolla ja ehkä myös hieman jännityksellä. Sinä teit sen! Te teitte sen! Olkaa ylpeitä itsestänne! Tämä päivä merkitsee yhden merkittävän virstanpylvään saavuttamista elämässänne – lukion päättymistä ja uuden elämänvaiheen alkamista. Saatte olla ylpeitä upeasta saavutuksestanne, kun hetken kuluttua asettelette valkolakin päähänne!

Lukio on antanut teille vahvan pohjan tulevaisuutta varten. Olette saaneet täältä arvokkaita tietoja ja taitoja, jotka kantavat teitä pitkälle elämänne polulla. Lukioaika on ollut täynnä haasteita ja kovaa työtä, mutta myös iloa, ystävyyttä ja unohtumattomia hetkiä. Olette kehittäneet taitoja, jotka ovat arvokkaita nyt ja tulevaisuudessa – kriittistä ajattelua, luovuutta, yhteistyökykyä ja sitkeyttä. Nämä kokemukset ovat muovanneet teitä ja valmistaneet teitä tuleviin koitoksiin.

Tänään on hyvä hetki pysähtyä ja katsoa taaksepäin. Voitte olla ylpeitä itsestänne ja kaikesta siitä, mitä olette saavuttaneet. Mutta samalla tämä päivä merkitsee uuden alun kynnyksellä olemista. Edessänne on lukemattomia mahdollisuuksia ja polkuja, joille voitte lähteä. Olkaa rohkeita ja seuratkaa unelmianne – teillä on kaikki edellytykset menestyä.

Hyvät kuulijat,

Me elämme ajassa, jossa maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan aiemmin. Teknologian kehitys, globalisaatio ja ympäristön sekä ilmaston haasteet ovat asioita, jotka vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme ja tulevaisuuteemme. Teidän sukupolvenne tehtävä on kohdata nämä haasteet ja löytää niihin ratkaisuja. Tarvitsemme teidän luovuuttanne, innovatiivisuuttanne ja sitkeyttänne, jotta voimme rakentaa paremman tulevaisuuden.

Koulutus on avain menestykseen tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Siksi muistakaa, että oppiminen ei pääty tähän. Maailma muuttuu nopeasti, ja meidän on pysyttävä mukana tässä muutoksessa. Jatkuva oppiminen ja uteliaisuus ovat avaimia menestykseen ja hyvinvointiin. Olkaa avoimia uusille ideoille ja mahdollisuuksille, ja älkää pelätkö epäonnistumista. Jokainen virhe on oppimiskokemus ja askel kohti parempaa tulevaisuutta. Jokainen teistä voi omalla tavallaan vaikuttaa ja tehdä maailmasta paremman paikan.

Hyvät nuoret,

Omien juurien ja kansakunnan historian tunteminen edistää meidän kaikkien itsetuntemusta ja auttaa yhteistyössä monikulttuurisessa maailmassa. Suomen itsenäisyys tarkoittaa tänä päivänä sitä, että meillä suomalaisilla on vapaus ja mahdollisuus elää maailmankansalaisina.

Arvostus historiaa kohtaan, halu kehittyä ja avoimuus uusille asioille tukevat tavoitettamme olla tulevaisuudessakin Suomi – maailman paras paikka käydä kouluja ja opiskella, tehdä töitä ja yrittää, asua, elää ja vanheta.

Jaan kanssanne August E. Hohlerin ajatuksen kotipaikan – on se sitten pieni tai suuri – perhe, kylä tai lukio – tarpeellisuudesta tässä suuressa maailmassa.

”Pienin kotipaikka – pesä, josta me pujahdamme pois – ja suurin kotipaikka – maailma, johon me kasvamme – ne ovat välttämättömiä; ne eivät vain ole vielä valmiita eivätkä ne valmiiksi tulekaan. Mitä paremmin joku viihtyy pienellä kotipaikalla, vapauden ja rakkauden ansiosta, sitä kykenevämpi hän on suuriin tekoihin, sitä pikemmin hänestä tulee täysivaltainen maailmankansalainen.”

Lopuksi haluan kiittää Kiimingin lukion henkilökuntaa ja opettajia heidän omistautumisestaan ja työstään. Ilman teidän tukeanne ja ohjaustanne näille nuorille tämä juhlapäivä ei olisi mahdollinen. Muistakaa myös perheitänne, vanhempia, isovanhempia, sisaruksia, muita sukulaisia ja ystäviänne, jotka ovat tukeneet ja kannustaneet teitä matkan varrella.

Tiivistän puheeni viiteen asiaan, joita haluaisin lahjoittaa aimo annoksen teidän jokaisen tulevaisuuteen:

Ensimmäisenä: Rohkeutta – kohdata uusia haasteita, ihmisiä ja kykyä ajatella seuraavaan hetkeen, tulevaisuuteen.

Toisena: Kannustusta – innostusta löytää omat vahvuutensa ja sisäinen palo, kannustusta ystäviltä, lähipiiriltä – ja itseltä, rohkeutta voittaa epävarmuutensa ja luottaa tulevaan.

Kolmantena: Yhteisöllisyyttä – jotta jokainen voisi kokea kuuluvansa, se on reiluutta.

Neljäntenä: Vastuullisuutta – ahkeruutta. Ahkeruuden puen mietelauseeksi: ”vain sanakirjassa ja mielikuvissa menestys tulee ennen työtä”.

Viidentenä: Kansainvälisyyttä – kulttuurien, uskontojen ja kielten tuntemusta ja ymmärrystä, rinnakkain eloa.

Rakkaat ylioppilaat,

Edessänne on uusi ja jännittävä vaihe elämässänne. Ottakaa siitä kaikki irti ja muistakaa, että teillä on voimaa ja kykyä saavuttaa suuria asioita. Käyttäkää tietonne ja taitonne viisaasti, olkaa rohkeita unelmoimaan, uskokaa itseenne ja pyrkikää aina kohti korkeuksia.

Tulevaisuus ei ole jokin paikka, johon olemme menossa, vaan paikka, jonka me luomme.

Polkuja tulevaisuuteen ei löydetä, vaan ne tehdään”, on muotoillut John Schaar.

Onnea ja menestystä teille kaikille tulevaisuuden haasteisiin ja ikimuistoista juhlapäivää!

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare