Oulu-lehti: Mari-Leena Talvitie: Järkipolitiikkaa unioniin

Lue Oulu-lehden sivuilta: http://www.oululehti.fi/edoris?tem=ou_lsearchart&search_iddoc=6913864 

Oululaisesta kokoomuksen europarlamenttiehdokas Mari-Leena Talvitiestä on vaikea tehdä yhden asian puolestapuhujaa. Arvotusta aiheestaan – energiapolitiikasta – Talvitie puhuu mieluummin laajasti. Hänen mielestään EU:ssa pitäisi edistää kaikkia energiavaihtoehtoja jäsenmaiden omien vahvuuksien pohjalta.

– Seuraavan viiden vuoden aikana energia- ja ilmastoasiat ovat keskeisesti esillä EU:ssa. Sillä, millaisia linjauksia tehdään, on suuri vaikutus kilpailukykyymme.

Talvitie haluaisi nostaa omavaraisuuden tavoittelun yhdeksi unionin arvoista. Siksi hän ei lämpene uusille direktiiveille ja asetuksille, jotka heikentävät eri energiavaihtoehtojen asemaa.

– Millä Saksa korvaa ydinvoiman? Onko se jatkossa entistä riippuvaisempi Venäjästä. Turve on meille jatkossakin yksi vaihtoehto, joka myös työllistää merkittävän määrän ihmisiä. Samalla on hyödynnettävä bioenergiaa laajasti. Meillä Pohjois-Suomessa vahvuutena on myös vesivoima.

Etenkin turve ja ydinvoima jakavat mielipiteitä vahvasti. Talvitie muistuttaa, ettei päätöksiä saisi tehdä ottamatta huomioon kaikkia näkökulmia. Hän itse ajaa järkipolitiikkaa, jossa tarkastellaan asioita kolmion avulla: sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti.

– Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mikä on lainsäädännön tarkoitus. Asioita ei saa säädellä vain säätämisen vuoksi. On mielenkiintoista nähdä, mihin esimerkiksi päästökauppa on menossa. Saavutetaanko sitä kautta se, mitä on haluttu saavuttaa.

Vaalikentällä energiapolitiikka puhuttaa äänestäjiä. Erityisesti ihmiset ovat Talvitien mukaan kiinnostuneita bioenergian hyödyntämisen mahdollisuuksista.

– Lainsäädäntöä pitäisi kehittää niin, että pienempiä tuotantoyksiköitä ja osuuskuntia olisi kannattava perustaa. Politiikan pitäisi kannustaa uusiin innovaatioihin.

Energiapolitiikassa Mari-Leena Talvitie kääntäisi katseen länteen.

– Ruotsissa on tehty monia hyviä ratkaisuja, jotka meillä eivät ole edenneet. Lähtökohtamme ovat aika samanlaiset, joten mallimaan osalta ei kannata lähteä merta edemmäs kalaan. Oleellista on kaikessa päätöksenteossa ja lainsäädännössä kilpailukyvyn turvaaminen.

 (Sauli Pahkasalo, Oulu)

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare