Perhevapaisiin joustavuutta, perheille mahdollisuus valita

(Julkaistu Kalevan mielipideosastolla 3.3.2017)

Perhevapaista valtaosan käyttävät äidit. Viime vuosina on lisätty kiintiöityjä isävapaita, jotka ovat kuin huomaamatta pönkittäneet järjestelmän jäykkyyttä. Kiintiöiden sijaan järjestelmää on muutettava niin, että tuet ja vapaat vastaavat joustavasti niin erilaisten perheiden kuin työelämän ja yrittäjyyden tarpeisiin. Tunnistaen uudistustarpeen olemme valmistelleet Kokoomuksen Perheet ja työelämä-asiakirjan, joka julkaistiin maanantaina.

Olin itse pari vuotta ja mieheni oli vuoden hoitovapaalla. Perheiden monimuotoiset tilanteet ovat arkipäivää ja siksi perheillä tulisi olla mahdollisuus valita eikä yhteiskunta määrittelisi, mikä on milloinkin hyvä kullekin perheelle.

Lähtökohtana pitäisi olla lapsen ja perheen etu sekä erilaiset ja äkillisestikin muuttuvat elämäntilanteet – niin perheen koko, lastenhoidon tarve kuin vanhempien työtilanne tai yrittäjyys. Siten on mahdollisuus saada perhevapaisiin joustoa ja kannustavuutta sekä rakentaa sujuvan arjen edellytyksiä.

Kokoomuksen Perheet ja Työelämä -asiakirja kokoaa puolueen keskeiset perhettä ja työelämää koskevat linjaukset: puolueen perhevapaamalli, var­haiskasvatukseen liittyvä osio sekä perheiden sujuvaan arkeen liittyviä ehdo­tuksia. Malli on yhteiskunnan kannalta kustannusneutraali.

Kokoomuksen mallissa perhevapaat koostuvat 5 viikon äidille maksettavasta odotusrahasta, vuoden mittaisesta ansiosidonnaisesta vanhempainvapaasta, jossa molemmille vanhemmille on kiintiöity 3kk, joiden lisäksi vapaasti jaettavissa on 6kk. Tämän jatkoksi 6 kuukauden (800€/kk) joustava hoitoraha. Nämä kaikki muut, paitsi odotusraha, perhe voi halutessaan käyttää kokopäiväisenä tai osapäiväisenä esimerkiksi osa-aikaisen työn ohessa eli pitkittää vapaat puolittaen euromäärän ja tuplaten keston. Näin ollen ansiosidonnaista voi halutessaan pitää kaksi vuotta ja joustavaa hoitorahaa yhden vuoden.

Uudessa mallissa hoivavastuu jakautuu tasaisemmin ja joustavammin. Kolmen kuukauden kiintiö on kannustin isille perhevapaiden ahkerampaan käyttöön. Malli kannustaa myös työn tekemiseen paremmin kuin jäykkä nykymalli. Ehdotamme, että vapaasti jaettavan 6kk osuuden voisi käyttää myös isovanhempi tai uusioperheen aikuinen.

On tärkeää jakaa vanhemmuuden vastuita ja kustannuksia sekä siten edistää työelämän tasa-arvoa parantamalla perheellisten ja erityisesti naisten roolia työmarkkinoilla. Tästä hyvänä esimerkkinä jo tehty hallituksen päätös 2 500 euron kertakorvauksesta työnantajalle vanhempainvapaista aiheutuvista kustannuksista. Lainsäädäntöä on muutettava myös siten, että kunnalliset luotta­mustehtävät eivät vaikuta vanhempainpäivärahojen määrään eli niitä ei voi tulkita ansiotyöksi.

Tarvitsemme aiheesta avointa ja laajaa keskustelua sekä ymmärrystä puolin ja toisin. Perhevapaita tulisi tarkastella kokonaisuutena eikä pelkästään yksittäisten tukien vaikutuksina. Päätöksiä kokonaisuudistuksen valmistelun aloittamisesta on tehtävä tämän hallituksen aikana – mieluiten tänä keväänä. Se takaisi sen, että uusi malli olisi käytössä 2020-luvun alkaessa.

Mari-Leena Talvitie

Oululainen kansanedustaja, kahden lapsen äiti

Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja

 

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare