Katse kokonaisuuksiin ja yhteiseen etuun

Ympäristöasiat, kuten energia- ja ilmastolinjaukset ovat nykyään politiikan keskiössä. Toisin oli, kun aloitin vuonna 2005 Oulun seudun ympäristölautakunnan puheenjohtajana. Siinä sai rakentaaa yhteistä näkemystä ja hahmottaa kokonaisuuksia. Loimme pohjan seudun ympäristötoimelle yhdessä luottamushenkilöiden, toimijoiden sekä osaavan henkilökunnan kanssa.

Päättäjien ja lainsäätäjien on kyettävä hahmottamaan kokonaisuuksia ja syy-seuraussuhteita. Kaavoituksessa asumisen, yrittäjyyden, ympäristön ja liikenteen näkökulmat ovat erilaisia. Tai energiantuotannossa yhteiskunnan, toimijoiden tai teollisuuden näkökulmat voivat olla risteäviä. Ne on soviteltavissa yhteisen edun parhaaksi. 

Uusi nousu tehdään siten, että rakennamme tulevaisuutta sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävien ratkaisujen kautta. Energiaratkaisuissa on keskiössä oltava alueelliset erityispiirteet – vain sitä kautta nostamme omavaraisuutta, huoltovarmuutta. Esteettömyystekijät on huomioitava jo kaavoitusvaiheessa, ei suinkaan korjausvaiheessa.   

Monet valitukset ja raskaat valituskierteet kertovat karua kieltä. Tarvitsemme avointa lainsäädännön ja asioiden valmistelua. Ministeriöiden ja päättäjien on kerrottava asioista julkisuuteen jo valmisteluvaiheessa. On korjattava asennetta ja selkeytettävä tahtotilaa, jotta emme hukkaa resurssejamme. 

Tavoitteena on Suomen kilpailukyvyn nousu ja kasvupolitiikka, jossa katseita on käännettävä pohjoiseen. Mitkä ovat meillä tulevaisuuden aloja? Esimerkiksi biotalous, lähiruoka- ja energiaratkaisut, langaton teknologia, terveys ja hyvinvointi sekä arktinen osaaminen. Niiden kautta luomme uutta kasvua, joka perustuu suomalaiseen osaamiseen ja pk-yrittäjyyteen.

Edistettäessä Suomen kilpailukykyä ympäristöasiat on syytä nähdä tulevaisuuden sijoituksena. Tarvitsemme pitkän aikavälin suuntaviivoja sekä kestäviä työllisyys- ja talousratkaisuja – niin rakennettuun ympäristöön, ilmastolinjauksiin kuin energiavalintoihin. 

Mari-Leena Talvitie

kansanedustajaehdokas (kok.)

ympäristötekniikan DI, Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Julkaistu Kalevassa 9.4.2015

FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrShare